Je contract is afgesloten voor 1 januari 2019
Indien je een schriftelijk woninghuurcontract hebt van korte duur (maximaal 3 jaar), kan je in beginsel het contract niet vroegtijdig opzeggen. Je kan echter wel je kortlopend huurcontract opzeggen tegen het einde van de overeengekomen duur, namelijk uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de korte duur en zonder opzegvergoeding.

Sommige kortlopende woninghuurcontracten bevatten de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Soms mits het betalen van een opzegvergoeding, soms zonder opzegvergoeding. De overgrote meerderheid van de rechtbanken aanvaarden deze tussentijdse opzegbedingen. We raden ten sterkste aan om contact met ons te nemen wanneer je het kortlopend huurcontract wil opzeggen. Wij zullen je helpen om dit op een correcte manier te doen. Ook als je twijfelt of je woninghuurcontract nu een kortlopende of negenjarige woninghuurovereenkomst is, kom je best langs bij de huurdersbond voordat je opzegt.

 

Je contract is afgesloten na 1 januari 2019
Wil je de huurovereenkomst van korte duur opzeggen, ga dan eerst na of deze geregistreerd is. Dit is een verplichting voor de verhuurder, die het contract uiterlijk binnen de twee maanden na ondertekening moet laten registreren. Maar er zijn heel wat verhuurders die dit niet doen. Informeer je bij het bevoegd registratiekantoor of online via MyMinfin.

Is het woninghuurcontract geregistreerd, dan kan je dit contract als huurder op ieder ogenblik opzeggen. Zelfs als je huurcontract deze tussentijdse opzegbepaling niet bevat. De opzegperiode bedraagt 3 maanden. Deze gaat in de maand die volgt op de maand waarin je je opzegbrief (best aangetekend) verstuurt. Zeg je op en het huurcontract eindigt hierdoor tijdens het eerste, tweede of derde jaar, dan heeft de verhuurder tevens recht op een opzegvergoeding die respectievelijk anderhalve, één of een halve maand huur bedraagt.

Is het woninghuurcontract niet geregistreerd op het moment van je opzegging, dan kan je als huurder te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding. Opgelet, je kan als huurder slechts opzeggen zonder opzegtermijn en/of opzegvergoeding als er minstens twee maanden zijn verlopen sinds de sluiting of ondertekening van de huurovereenkomst. De verhuurder heeft namelijk twee maanden tijd om het huurcontract te laten registreren, te rekenen vanaf de datum van het sluiten van de woninghuurovereenkomst. Je moet wel nog steeds, best bij aangetekend schrijven, het contract opzeggen. De opzegging kan ten vroegste verstrijken de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin je opzegt.

Als je twijfelt of je woninghuurcontract nu een kortlopende of negenjarige woninghuurovereenkomst is, kom je best langs bij de huurdersbond voordat je opzegt.