Wil je de negenjarige woninghuurovereenkomst opzeggen, ga dan eerst na of deze huurovereenkomst geregistreerd is. Dit is een verplichting van de verhuurder, maar er zijn heel wat verhuurders die dit niet doen. Informeer je bij het bevoegd registratiekantoor.

Is het woninghuurcontract geregistreerd, dan kan je dit contract als huurder op ieder ogenblik opzeggen. De opzegperiode bedraagt 3 maanden. Deze gaat in de maand die volgt op de maand waarin je je brief verstuurt. Zeg je op en het huurcontract eindigt hierdoor tijdens het eerste, tweede of derde jaar van de negenjarige periode, dan heeft de verhuurder tevens recht op een opzegvergoeding die respectievelijk drie, twee of één maand huur bedraagt.

Is het woninghuurcontract niet geregistreerd op het moment van je opzegging, dan kan je als huurder te allen tijde opzeggen zonder opzegtermijn en zonder opzegvergoeding. Hetzelfde geldt voor mondelinge woninghuurovereenkomsten. Die kunnen immers onmogelijk geregistreerd worden. Opgelet, je kan als huurder slechts opzeggen zonder opzegtermijn en/of opzegvergoeding als er minstens twee maanden zijn verlopen sinds de sluiting of ondertekening van de huurovereenkomst. De verhuurder heeft namelijk twee maanden tijd om het huurcontract te laten registreren, te rekenen vanaf de datum van sluiting van de negenjarige woninghuurovereenkomst.