Via het systeem van budgethuur kunnen mensen die moeilijker toegang vinden door beperkte financiële middelen op de reguliere huurmarkt terecht. Zij die over beperkte middelen beschikken voor een huurwaarborg, kunnen beroep doen op de huurwaarborglening. Ook de huurpremie en huursubsidie worden als gerichte instrumenten ingezet om een tussenkomst te geven in de huurprijs.
Daarnaast wordt verder ingezet op sensibilisering en zelfregulering van de sector. Die laatste is het best geplaatst om hierover op een correcte manier te informeren. Daarnaast zijn er in alle IGS gemeenten meldpunten aanwezig waar meldingen van discriminatie op de huurmarkt gemeld en verder behandeld kunnen worden.