Het beleid inzake sociale huisvesting werd deze legislatuur op verschillende vlakken grondig versterkt met een historische reorganisatie van 134 kleine organisaties naar 41 professionele woonmaatschappijen. We reserveerden een hoog investeringsbudget voor sociale woningbouw en werkten nieuwe instrumenten uit om de zaken te versnellen.
Maar solidariteit is voor de N-VA tweerichtingsverkeer: de Vlaming is solidair met zij die er nood aan hebben maar de belastingbetaler mag ook een inspanning terug verwachten. Daarom blijven we inzetten op de activering van sociale huurders en een verplichte kennis van het Nederlands. Een sociale huurwoning moet een tijdelijk gegeven zijn: een stimulans richting activering en zelfredzaamheid. Daarnaast moeten misbruik en fraude eruit gefilterd worden.