De sociale huurprijzen zijn gebaseerd op het inkomen van de sociale huurder en dus steeds in verhouding met de draagkracht en betaalbaarheid van de persoon in kwestie. De gemiddelde huurprijs voor een sociale woning bedraagt €350. De mediaan huurprijs bedraagt €280. Een zeer groot contrast met zij die een woning op de private markt huren.
Door versterkende maatregelen te nemen waarbij werkloze sociale huurders richting de arbeidsmarkt begeleid worden, zetten we in op zelfredzaamheid en emancipatie. Een inkomen uit arbeid geeft de beste garantie uit armoede en versterkt de koopkracht. Zij die kunnen werken, moeten ook aan de slag.