Een dak boven het hoofd is een onmiskenbare randvoorwaarde, maar de aanpak van de achterliggende oorzaken van dakloosheid (verslaving, familiale redenen, betaalbaarheid,..) en begeleiding is cruciaal om een duurzame huisvesting te bekomen.
Vanuit wonen blijven we inzetten op betaalbaarheid en een laagdrempelige toegang van de private huurmarkt. Daarnaast biedt het Fonds ter bestrijding van de uithuiszettingen in een vroeg stadium een tussenkomst aan OCMW/verhuurder om de situatie te ontmijnen.
Ook de aanbodzijde moet blijvend versterkt worden. Door een subsidie en projectoproep noodwoningen wordt de lokale noodopvangcapaciteit van lokale besturen vergroot. Binnen de sociale huisvesting krijgt deze doelgroep bovendien versneld een woning toegewezen.