Neen. De verhuurder kan het huurcontract niet automatisch laten ontbinden, zelfs al staat dit zo in het huurcontract beschreven. Wanneer je bijvoorbeeld niet, of niet op tijd, betaalt, kan de verhuurder wel een procedure opstarten bij het vredegerecht. De vrederechter zal dan uitmaken of de fout voldoende ernstig is om het huurcontract te ontbinden. Je hebt er dan alle belang bij om op de zitting aanwezig te zijn of je te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Indien je een gerechtsbrief of dagvaarding ontvangt om voor de vrederechter te verschijnen, neem dan meteen contact op met het OCMW, je huurdersbond of een advocaat.