Er zijn geen vormvereisten om je woninghuurcontract op te zeggen. We raden je wel aan om een aangetekende brief naar je verhuurder te sturen waarin je aangeeft het huurcontract te willen beëindigen. Zo heb je ook een bewijs van opzegging. Hou zeker een kopie van je brief en het bewijs van aangetekende zending bij.