De wetgeving is niet erg duidelijk over wie welke herstellingen moet bekostigen. Er bestaat geen verplichte, gedetailleerde lijst van werken ten laste van de huurder of verhuurder. Je moet als huurder instaan voor kleine huurherstellingen zoals een kapotte vloertegel, kleine herstellingen aan deuren en ramen, … Ook herstellingen ten gevolge van eigen schade moet je als huurder bekostigen. Indien iets moet worden hersteld door de verhuurder, dan moet je hem daar wel meteen van op de hoogte brengen. Je bent namelijk verantwoordelijk voor eventuele extra schade indien je dit niet tijdig hebt gemeld.

 
Let wel, de verhuurder dient de woning in een goede staat af te leveren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn problemen die daaruit voortvloeien hoe dan ook ten laste van de verhuurder. Ook herstellingen nodig door normale slijtage, zijn ten laste van de verhuurder. Voor woninghuurovereenkomsten afgesloten vanaf 18 mei 2007 kunnen deze herstellingen niet langer contractueel afgewenteld worden op de huurder.