Je contract is afgesloten voor 1 januari 2019
De wetgeving is niet altijd even duidelijk over wie welke herstellingen moet bekostigen. Er bestaat voor deze contracten geen verplichte, gedetailleerde lijst van werken ten laste van de huurder of verhuurder. Je moet als huurder instaan voor kleine huurherstellingen zoals een kapotte vloertegel, kleine herstellingen aan deuren en ramen, … . Ook herstellingen ten gevolge van eigen schade moet je als huurder bekostigen. Indien iets moet worden hersteld door de verhuurder, dan moet je hem daar wel meteen van op de hoogte brengen. Je bent namelijk verantwoordelijk voor eventuele extra schade indien je dit niet tijdig hebt gemeld.

Let wel, de verhuurder dient de woning in een goede staat af te leveren. Mocht dit niet het geval zijn, dan zijn problemen die daaruit voortvloeien hoe dan ook ten laste van de verhuurder. Ook herstellingen nodig door normale slijtage, zijn ten laste van de verhuurder. Voor woninghuurovereenkomsten afgesloten vanaf 18 mei 2007 kunnen deze herstellingen niet langer contractueel afgewenteld worden op de huurder.

 

Je contract is afgesloten na 1 januari 2019
Voor contracten vanaf 1 januari 2019 is er een lijst met kleine herstellingen die ten laste van de huurder vallen. Het huurcontract kan hier niet van afwijken in het nadeel van de huurder. Herstellingen die niet op de lijst staan, moeten toebedeeld worden aan de huurder of de verhuurder volgens onderstaande algemene principes.

Herstellingen die nodig zijn door ouderdom of overmacht zijn altijd voor rekening van de verhuurder. Herstellingen die nodig zijn door foutief gebruik van de huurder zijn altijd voor rekening van de huurder. Net als onderhoud en reinigen. Technische installaties moeten altijd onderhouden worden volgens de instructies van de fabrikant. De verhuurder moet de huurder hiervan op de hoogte brengen. De herstellingsplicht voor de huurder is beperkt tot plaatsen die bereikbaar zijn.