Bij het begin van de huur wordt vaak een plaatsbeschrijving opgemaakt. Dit is een document waarin de staat van de woning gedetailleerd en kamer per kamer wordt beschreven. Een plaatsbeschrijving is pas geldig wanneer zowel huurder als verhuurder akkoord gaan en het document ondertekenen of indien de vrederechter deze oplegt. Eventuele kosten verbonden aan de intredende plaatsbeschrijving, kunnen voor de helft worden doorgerekend aan de huurder.

Zorg er steeds voor dat alle gebreken worden opgenomen in de intredende plaatsbeschrijving, zodat je hier bij het einde van de huur niet voor verantwoordelijk kan worden gesteld. Is er geen intredende omstandige en tegensprekelijke plaatsbeschrijving opgemaakt, dan is er een wettelijk weerlegbaar vermoeden dat de huurwoning zich bij het einde van de huur in dezelfde staat bevindt als bij de aanvang. Dat maakt meteen duidelijk dat vooral de verhuurder belang heeft bij een intredende en uittredende plaatsbeschrijving.

Een plaatsbeschrijving is voor woninghuurovereenkomsten, afgesloten vanaf 18 mei 2007, verplicht.