Het bijbouwen van sociale woningen zit op zijn limiet met 2.200 extra sociale woningen per jaar. Zelfs bij het realiseren van 4.500 extra sociale woningen, zou het nog meer dan 55 jaar duren vooraleer alle rechthebbenden over een sociale woning beschikken. Een uitgebreide samenwerking tussen sociale woonactoren, lokale overheden en de private sector is nodig om het aantal gerealiseerde woningen fors op te trekken. Wij zijn voorstander van kleine sociale woonprojecten om het draagvlak bij buurtbewoners te vergroten.