Er is nood aan een stabiele huurprijsberekening. De onzekerheid voor sociale huurders door om de haverklap de berekening te wijzigen, is immens. Wat wel nodig is, is het maken van een onderscheid bij het inkomen van de laagste inkomens en de hogere inkomens bij de huurprijsberekening. De energieprestatie van een sociale woning dient ook in rekening genomen te worden. Bij energieverslindende woningen moet een korting op de huurprijs verrekend worden. Dit is een stimulans voor de woonmaatschappijen om versneld te renoveren. De ‘marktwaarde’ dient herbekeken te worden.