Om de dak- en thuisloosheid te bannen, is er In de eerste plaats nood aan duidelijke cijfers voor heel Vlaanderen. Die ontbreken en zijn nodig om een kordaat beleid te voeren. Housing first kan een deel van de oplossing zijn, maar moet gericht toegepast worden. Uit de cijfers blijkt dat een deel van de dak- en thuislozen hier illegaal verblijven. Een degelijk uitwijzingsbeleid dringt zich dan ook op. De migratiedruk op de woonmarkt zorgt er mee voor dat Vlamingen in de dak- en thuisloosheid verzeild raken omdat de woningmarkt de toevloed via migratie niet aankan.