Wat is jullie visie over het woonbeleid van de toekomst?

Wij gaan uit van het recht op behoorlijke huisvesting, dat op dit moment dode letter is. Wij maken duurzame, energiezuinige en betaalbare woningen voor iedereen een topprioriteit. Woningen dienen om in te wonen, niet om rijk mee te worden. Daarom blokkeren we de huurprijzen. We zorgen er voor dat woningen verhuurd worden aan een eerlijke prijs.
Om iedereen een woning te bieden nemen we het woonbeleid ook terug in publieke handen. Op dit moment zijn het bouwpromotoren en projectontwikkelaars die bepalen wat er waar gebouwd wordt: dure winstgevende projecten en dus geen betaalbare woningen. Wij draaien die logica om en voorzien een publiek woonaanbod voor een grotere groep.
We zetten ook in op renovaties. Zowel huurders als eigenaars hebben recht op een goed geïsoleerde woning. We stappen af van een renovatiebeleid met de focus op boetes en verplichtingen. Onder andere met een derdebetalerlening: we schieten renovaties voor en laten ze afbetalen via de winst op de energiefactuur.


Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

Om te zorgen voor een kwaliteitsvol en betaalbaar huuraanbod blokkeren we de huurprijzen. We bevriezen de indexering van de huur, zeker die van energieverslindende huizen. We begrenzen ook de huurprijzen per wijk of gemeente. Dat doen we op een objectieve manier, op basis van bijvoorbeeld basiscomfort, energieverbruik, ligging en aantal kamers. Om de kwaliteit te garanderen voeren we een verplicht conformiteitsattest in. Daarnaast zorgen we er voor dat de private huurmarkt zuurstof krijgt. Dat doen we door een groter publiek aanbod te voorzien.


Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

Om discriminatie tegen te gaan voeren we échte praktijktesten uit. Met sancties voor verhuurders of makelaars die systematisch discrimineren. Uit onderzoek weten we dat die aanpak werkt om discriminatie te bestrijden.
Om mensen die moeite hebben om de huurwaarborg te betalen, verlagen we de huurwaarborg opnieuw naar 2 maand. We richten ook een centraal huurwaarborgfonds op. Huurders die moeite hebben om de volledige waarborg te betalen ondersteunen we op die manier, door het bijvoorbeeld mogelijk te maken om in schijven te betalen.


Hoeveel extra sociale woningen wil uw partij de volgende legislatuur realiseren en op welke manier zal u dit doen?

We tekenen een bindend groeipad uit per gemeente. Voor elke centrumstad ligt de lat op minstens 20% sociale woningen, voor andere gemeenten minstens 10%. Om dat waar te maken herbekijken we het financieringssysteem voor de bouw van sociale woningen. Nu ‘financiert’ de Vlaamse regering de Woonmaatschappijen met een ingewikkeld systeem van leningen. En moeten zij vaak kiezen tussen renoveren of bouwen.
Maar ook private projectontwikkelaars moeten hun steen bijdragen. We verplichten dat elk groot bouwproject (van 17 woningen of meer) uit minstens een derde sociale woningen bestaat.


Hoe wil uw partij de sociale huurprijzen betaalbaarder maken?

De huurprijzen voor sociale huurders zijn gelinkt aan de “marktwaarde” van de woning. Op die manier volgen de huurprijzen van sociale woningen de oververhitte private huurmarkt. Daarom bevriezen we de sociale huurprijzen en pleiten we voor een andere logica: we baseren de prijzen, naast de inkomens, op de bouwkosten.
Ook de bijkomende kosten zoals water, energie en onderhoud maken de factuur vaak zwaar. Ook omdat die kosten niet gekoppeld zijn aan het inkomen. Daarom plafonneren wij de huurlasten op 10 procent van de huurprijs.


Hoe wil uw partij dak- en thuisloosheid uitbannen voor Vlaanderen?

Ook hun recht op wonen van mensen in dak- en thuisloosheid wordt flagrant geschonden. Daarom breiden we de nachtopvang uit. Niemand zou verplicht mogen zijn om op straat te slapen. Maar dat volstaat niet. Dak- en thuisloze mensen hebben een structurele oplossing nodig. Een stabiele woonsituatie. En om dat te garanderen zetten wij in op ‘Housing First’ projecten, waarbij de focus ligt op huisvesting. Eerst een stabiele woonsituatie en dán begeleiding. Dat is het principe. Finland en Noorwegen zetten volop in op Housing First en bewijzen dat het werkt.