Is uw partij bereid om de middelen van de woonbonus te heroriënteren naar de sociale en private huurmarkt?

Gepost op 2019-04-14
Er is algemene consensus onder academici dat de woonbonus niet werkt. Het systeem drijft de prijzen op en verdeelt van arm naar rijker. Is uw partij bereid om de middelen van de woonbonus te heroriënteren naar waar het echt nodig is, namelijk de sociale en private huurmarkt?

 

CD&V: CD&V wilt de woonbonus hervormen tot een klimaatbonus.  Met een budget van 1,6 miljard is de vergroening van de woonbonus het ideale middel om het renovatieritme op te drijven. Dit wil zeggen dat de ondersteuning voor eigendomsverweving voortaan gunstiger zal zijn voor woningen die energiezuinig zijn of binnen een termijn van vijf jaar na transactie energiezuinig zijn gemaakt.
Dat betekent echter niet dat we de sociale en private huurmarkt achter laten. We voorzien immers een uitbreiding van de huursubsidie en maken een nieuw investeringsplan op om na het huidige bindend sociaal objectief een nieuw ambitieus programma op te zetten.

 

Groen: De woonbonus is inderdaad een voorbeeld van slecht woonbeleid. Bovendien behoort het tot een woonmodel waarbij eenzijdig werd ingezet op eigendom. In dat model werden andere woonvormen, zoals huren, stiefmoederlijk behandeld. Groen wil evenwicht brengen in ons woonmodel waarbij huren en kopen evenwaardige keuzes worden. We willen dus een evenwaardige private huurmarkt zodat meer mensen die dat willen, voluit kunnen kiezen voor de voordelen van huren. Dat vereist een gezonde private huurmarkt met voldoende, voldoende divers en betaalbaar aanbod van energiezuinige en moderne private huurwoningen die bovendien ook goed gelegen zijn. Voor mensen die op eigen kracht geen woning kunnen kopen of huren, zet Groen in op een ruime sociale huurmarkt.
Groen voorziet sowieso een strategie en bijhorende financiering van een sterkere private en sociale huurmarkt (zie eerdere voorstellen). Op de koopmarkt doeken we de woonbonus op en verlagen we de  registratierechten gevoelig door de eerste schijf van 175.000 euro vrij te stellen. bovendien herstellen we de progressiviteit van de registratierechten. Zo helpen we vooral jonge kopers en kopers met minder middelen.

 

N-VA: – We denken dat de woonbonus niet het ideale middel is om eigendomsverwerving te ondersteunen. We hebben de woonbonus onder deze regering dan ook al hervormd.
– De woonbonus is echter maar één van de fiscale regimes die van toepassing zijn in de woonfiscaliteit. Eigenaars betalen zelf ook heel wat belastingen door middel van onroerende voorheffing, btw, registratiebelasting, … Het wordt hier te eenzijdig voorgesteld. In een land waar de belastingdruk al hoog is, moeten we voorzichtig zijn met dergelijke fiscale ingrepen.
– We moeten eerder kijken naar een hervorming van de hele woonfiscaliteit en niet zozeer enkel naar de woonbonus.
– Wat betreft de private en sociale huurmarkt, blijven we investeren in nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen, willen we SVK’s blijven aanmoedigen om bijkomende woningen in beheer te nemen en willen we nog meer middelen inzetten voor huursubsidies en huurpremie.

 

Open VLD: Meer dan driekwart van de Vlamingen is eigenaar van zijn of haar woning. Dat is een vrij unieke situatie die bijdraagt tot onze welvaart, niet in het minst voor gepensioneerden voor wie een eigen huis kan beschouwd worden als de ‘vierde pensioenpijler’.
In de vorige legislatuur hervormden we de woonbonus en de registratierechten. Het algemene tarief van de registratierechten daalde van 10% naar 7%. Voor woningen tot 200.000 euro is er een vrijstelling op de eerste schijf van 80.000 euro, wat een extra korting van 5.600 euro betekent. Wanneer je ingrijpende energetische renovaties doet aan je nieuwe woning, daalt het algemeen tarief van 7% tot 6%. Op deze manier stimuleren we mensen om duurzame keuzes te maken. We willen het verwerven van een eigen woning blijven aanmoedigen, het huidige budget van de woonbonus moet daarom blijven dienen om mensen te ondersteunen bij de aankoop van een huis of appartement. Initiatieven voor de bevordering van de sociale en private huurmarkt moeten met andere middelen worden gefinancierd.

 

SP.A: Wij zijn akkoord met de stelling dat de woonbonus moet verdwijnen, daarom stellen wij voor om de woonbonus te schrappen voor alle nieuwe contracten. Dit fiscaal voordeel vervangen we door een kostenverlaging bij aankoop van de woning door de registratierechten te schrappen voor de enige en eigen woning. Die registratierechten vormen 10% van de aankoopprijs en hiervoor kan je geen lening krijgen bij de bank. Pas na minstens 20 jaar recupereer je die kost met de woonbonus. Wij willen dat ook mensen met weinig spaargeld een woning kunnen aankopen, met de gelijktijdige schrapping van de woonbonus houden we deze maatregel budgetneutraal. Onze investeringen in de sociale en private huurmarkt zullen dus slechts in zeer beperkte mate via de schrapping van de woonbonus kunnen worden gefinancierd.

 

PVDA: Wij pleiten inderdaad voor de herziening van de woonbonus. 84% van de woonsubsidies gaat naar de eigenaars tegenover een 14% naar sociale huisvesting en slechts een 2% naar de private huurmarkt. Zo’n scheeftrekking bestaat in geen enkel ander land in Europa. Bovendien profiteren de hoogste inkomens het meeste van de woonbonus, terwijl de 10 % rijkste Belgen samen al twee derde van alle woningen, bouwgronden, studentenkoten, handelspanden en kantoorgebouwen bezitten.
Wij willen de middelen van de woonbonus herverdelen naar de 60% laagste inkomens. De vrijgekomen middelen investeren we in publieke huisvesting en een ambitieus renovatiebeleid.

 

Vlaams Belang: Voor het Vlaams Belang is het fundamenteel onrechtvaardig dat de meeste overheidssubsidies inzake wonen via de woonbonus terechtkomen bij woningeigenaars: 84% van alle woonsubsidies vloeit naar eigendomsondersteuning, 14% naar de sociale huisvesting en amper 2% naar de private huurmarkt. Aan dit onevenwicht moet een einde komen. Het Vlaams Belang wil daarom dat woninghuuruitgaven fiscaal aftrekbaar worden gemaakt, net als afbetalingen voor hypothecaire leningen.