Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

Gepost op 2019-04-14
Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

 

CD&V: Recent luidde de VVH aan de alarmbel met betrekking tot de financiering van de sociale huisvesting. De huurinkomsten volstaan niet om de leninglasten te dragen, waardoor SHM’s aan hun reserves moeten knabbelen of patrimonium verkopen. Een herziening van het financieringsmechanisme dringt zich dan ook op.
Volgens CD&V is dit een kans om een aantal zaken recht te zetten in de sociale huisvestingssector. Zo blijven we het bizar vinden dat de zwakste doelgroep terecht komt in de woningen van sociale verhuurkantoren, waar zij zelfs met een huursubsidie nog steeds hogere huurprijzen betalen. Dit terwijl een woning van een SVK volgens een recente studie van het steunpunt wonen meer kost aan de overheid dan een van een SHM.
We merken bovendien dat naast de 135.000 mensen die al op de wachtlijst staan, er nog eens minstens evenveel mensen het moeilijk hebben op de private huurmarkt. Door SHM’s meer toe te laten een bescheiden woonaanbod te realiseren, wordt het interessanter om nieuwe projecten te realiseren doordat de financiële haalbaarheid verbeterd wordt.

 

Groen: De wooncrisis sleept intussen al langer dan een decennium aan. Cijfers tonen steeds meer een beeld van een hardnekkige wooncrisis waar maar geen verbetering in lijkt te komen. Wonen maakt in Vlaanderen arm en ziek. Dat tij keren is de grootste uitdaging voor de volgende regering. Groen heeft daarvoor de meest overtuigende voorstellen in huis zoals een versterking van de sociale en de private huurmarkt, een eigendomsneutrale fiscaliteit en een kernversterkend aanbodbeleid.

 

N-VA: Inzetten op voldoende kwalitatieve en betaalbare woningen volgens de modernere huisvestingsconcepten in een slimme verdichting en de private huurmarkt te versterken door in eerste instantie nog meer in te zetten op sociale huisvesting.

 

Open VLD: In 2050 zullen er 1 miljoen Vlamingen meer zijn dan vandaag. Het aantal personen per gezin zal verder dalen, het aantal alleenstaande ouders en kinderloze singles stijgen (+/- 500.000 huishoudens). Dat vereist een woonbeleid dat rekening houdt met deze veelheid aan samenlevingsvormen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we beide uitdagingen het hoofd kunnen bieden zonder de toegang tot de woningmarkt moeilijker te maken voor de burgers.
Open Vld wil flexibel, eigentijds en kwalitatief wonen voor iedereen. Dit maken we mogelijk via:
– Moderne woonvormen (meegroeien, co-housing, opdelen van bestaande gezinswoningen, modulair bouwen) moet op een administratief eenvoudige manier mogelijk gemaakt worden.
– Stimuleren van private huurmarkt en versterking private verhuurders in sociale huursector (SVK pro-decreet)
– Herbekijk financieringsmodel sociale huisvestingsmaatschappijen. Bouw van sociale woningen is zeer inefficiënt en op termijn onbetaalbaar.
– Geconventioneerd huren volwaardig invoeren voor private huurders. Dit is het systeem waarbij men vrijwillig over een langere periode een lagere huurprijs aanvaardt en verhuurt aan mensen die net te veel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale woning. In ruil hiervoor krijgen deze verhuurders een financiële tegemoetkoming van de Vlaamse Overheid.

 

SP.A: Een halt toeroepen aan de stijgende prijzen op de private huurmarkt. Ongeveer 30% van de Vlamingen bevindt zich op de huurmarkt en deze is vandaag totaal ontspoord. De sociale huurmarkt is veel te klein, getuige daarvan de hoge wachtlijsten. De private huurmarkt is mede daardoor veel te duur, de vraag overtreft het aanbod, getuige daarvan de jaarlijkse prijsstijgingen en het feit dat meer dan de helft van de huurders meer dan één derde van hun inkomen aan huur uitgeeft. Die huurmarkt weer op de rails krijgen, is de grootste woonuitdaging voor de volgende regering.

 

PVDA: De grootste uitdaging is om in het woonbeleid de omslag te maken van de afhankelijkheid van een vastgoedmarkt die soms veel weg lijkt te hebben van de Far West naar een garantie van het recht op wonen.
De volgende regering moet daarom afstappen van het huidige model, dat volledig geënt is op de private markt. En zelf een actiever speler worden. Om het aantal sociale woningen fors op te trekken, om betaalbaar wonen te garanderen, om de kwaliteit van woningen te verzekeren en de prijzen te plafonneren.

 

Vlaams Belang: Alle Vlamingen opnieuw recht geven op een betaalbare en kwalitatieve woonst. Dat kan enkel door de immigratiewetgeving te verstrengen en bij de toewijzing van sociale woningen voorrang te geven aan onze eigen mensen. Anders blijven onze sociale voorzieningen als een magneet werken op gelukzoekers uit de hele wereld en is het dweilen met de kraan open.