De huurmarkt is kapot… maar wij hebben de oplossingen

Gepost op 2024-02-20

Huurcontracten met slechte energiescores mogen terug geïndexeerd worden, huurprijzen van nieuwe huurcontracten worden almaar duurder, de woningkwaliteit verbetert niet, mensen belanden in dak- of thuisloosheid omdat ze niks vinden, discriminatie is nog altijd bon temps en drie maanden huurwaarborg blijkt een stevige drempel om toe te treden tot de huurmarkt. En dan hebben we het nog niet eens over de wachtlijsten voor een sociale huurwoning die steeds langer en langer worden en over sociale huurders en kandidaat-huurders die telkens opnieuw moeten aantonen dat ze toch maar goed genoeg hun best doen.

De ontkenning van de mensonwaardige woonsituaties aan de onderkant van de woonmarkt doet steeds meer pijn. Even was er hoop, toen tijdens het hoogtepunt van de covidpandemie uithuiszettingen opgeschort werden. Of toen tijdens de energiecrisis verhuurders van slechte huurpanden de huurprijs niet of maar gedeeltelijk mochten indexeren. Maar die hoop is snel vervlogen.

Nog steeds wonen een kwart miljoen Vlaamse huishoudens in ongezonde, onbetaalbare huurwoningen met vaak onzekere huurcontracten. Niet weinig staan zij ook op een eindeloze wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Zolang we niet structureel op de private huurmarkt ingrijpen, die ondersteunen en meer sociale woningen bouwen, blijft het recht op wonen een utopie. Voor wie geen huis kan kopen is het devies blijkbaar: ‘trek uw plan en doe vooral een beetje beter u best’.

Volgens het Vlaams Huurdersplatform en de huurdersbonden kan en moet dat anders. Met 49 concrete voorstellen willen we de structurele wooncrisis een halt toeroepen en vragen we dat het Recht op Wonen opnieuw gerespecteerd wordt. Dit doen we aan de hand van 9 hoofdlijnen:

  1. Zorg voor een duurzame en grootschalige groei van het sociaal woonpatrimonium zonder te raken aan de woonzekerheid en betaalbaarheid van sociale huurders
  2. Voer een betaalbaarheidsbeleid op de private huurmarkt via huurprijsobjectivering in combinatie met huurtoelages en eerlijke woonfiscaliteit
  3. Verzeker de minimale kwaliteit en hou rekening met energie- en klimaatnoden
  4. Versterk woonzekerheid op de private huurmarkt
  5. Verzeker de toegang tot de private huurmarkt
  6. Bouw de voorwaardelijkheid in de sociale huur af, versterk het imago en ga
  7. Huurders moeten hun rechten kunnen opnemen
  8. Roei dak- en thuisloosheid uit tegen 2030
  9. Wonen is een recht, geen gunst

De 49 concrete voorstellen kunt u hier volledig terugvinden.