Wie woont in een sociale woning in Vlaanderen?

Gepost op 2024-02-20

Iedereen heeft blijkbaar een oordeel klaar over mensen die sociaal wonen. Maar er doen nogal wat misverstanden de ronde. Wij doken in de cijfers van Wonen in Vlaanderen en vroegen ons af: Wie zijn de Vlaamse sociale huurders nu echt?

Er zijn in Vlaanderen 158.607 alleenstaanden en gezinnen die een sociale woning huren. 12.758 onder hen huurt een woning of appartement dat niet in eigendom is van de woonmaatschappij en waar we minder goede gegevens over hebben. We focussen ons daarom in dit artikel op de 145.849 huishoudens die een sociale woning huren in eigendom van de woonmaatschappij. In één woning kunnen uiteraard meerdere mensen wonen. Tellen we alle bewoners op, dan komen we aan 302.133 personen.

We geven jullie enkele kerncijfers en baseren ons hiervoor op data van Wonen in Vlaanderen op 31 december 2022.

Leeftijd

Zowat drie op de 10 sociale huurders is 60 jaar of ouder. Zij vormen het leeuwendeel van de sociale huurders en worden op de voet gevolgd door kinderen en jongeren onder de twintig jaar. Want 27% van alle sociale huurders behoort tot die groep. Delen we de mensen tussen de 20 en 60 op in groepen per 10 jaar, dan maakt elke groep tussen de 9 en de 13% uit van het totaal aantal sociale huurders.

 

>Gezinssamenstelling

Bijna de helft (48,9%) van de sociale huurders is alleenstaande zonder minderjarige kinderen. 10,4% van de sociale huurders is alleenstaand met kinderen. Nog een kwart (25,3%) is samenwonend zonder minderjarige kinderen en 14,1% is samenwonend met minderjarige kinderen. Voor iets meer dan 1% zijn er geen administratieve gegevens beschikbaar.

Tellen we alle kinderen in de sociale huisvesting samen, dan komen we op 72.544 minderjarigen. Eén op vier sociale huurders zijn dus kinderen.

Gezinstype Aandeel
Alleenstaande zonder minderjarige 48,90%
Alleenstaande met 1 minderjarige 4,21%
Alleenstaande met 2 minderjarige 2,68%
Alleenstaande met 3 minderjarige 1,04%
Alleenstaande met 4 of meer minderjarige 2,51%
Samenwonenden zonder minderjarige 25,35%
Samenwonenden met 1 minderjarige 5,88%
Samenwonenden met 2 minderjarige 4,85%
Samenwonenden met 3 minderjarige 3,41%
Samenwonenden met 4 of meer minderjarige 0,01%
Geen gegevens 1,17%

 

Nationaliteit

De absolute meerderheid van alle sociale woningen wordt bewoond door mensen met de Belgische nationaliteit. Het gaat om 84% van alle woningen. Daarnaast zien we dat zo’n 4,5% van de sociale woningen wordt bewoond door mensen met een niet-Belgische, Europese nationaliteit en 8,7% met een nationaliteit van buiten de Europese Unia. Van een kleine 3% hebben we geen weet welke nationaliteit ze hebben.

Kijken we naar alle bewoners dan hebben 71,1% van alle sociale huurders de Belgische nationaliteit. Dat cijfer is lager dan het aandeel sociale woningen die door mensen met de Belgische nationaliteit worden bewoond. Dat komt grotendeels omdat we een erg groot deel (13%) bewoners hebben wiens nationaliteit we niet kennen. 10,7% van de sociale huurders heeft een nationaliteit van buiten de Europese Unie en 4,3% heeft een Europese, niet Belgische nationaliteit.

 

 

Beperking

Er zijn geen officiële cijfers over wie een aangepaste woning nodig heeft, maar we weten wel dat zo’n 16% van de bewoners van een sociale woning een beperking heeft.

 

Inkomen

Het gemiddeld huishoudinkomen, wat de optelsom is van alle inkomens in een gezin, ligt in de sociale huur behoorlijk laag. Meer dan de helft van de sociale huurders zag op zijn meest recente aanslagbiljet een huishoudinkomen onder de 20.000 euro per jaar. Zo’n driekwart van de huishoudens heeft een inkomen onder de 25.000 euro per jaar. Aangezien de sociale huurprijzen gelinkt zijn aan het inkomen, betekent dit dat de meeste sociale huurders met hun lage inkomen dus enkel menswaardig kunnen wonen dankzij die sociale huurprijs. Minder dan 6% van de alleenstaanden en gezinnen heeft een inkomen dat hoger is dan 40.000 euro.

 

Geslacht

Voor wat het waard is: Wie zien dat er meer vrouwelijke bewoners van sociale woningen zijn dan mannen.

Een aantal van deze gegevens vindt u ook terug in onze factsheet.