VMRI is bevoegd voor meldingen huurdiscriminatie

Gepost op 2023-07-14

Het Vlaams mensenrechteninstituut (VMRI) is een onafhankelijke instelling die zich inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Vlaanderen. Wie een melding over discriminatie op de huurmarkt wil doen, moet dit nu bij deze instelling doen en niet langer bij UNIA.

Het Vlaams mensenrechteninstituut heeft als taak om de mensenrechten te bevorderen, te beschermen en te bewaken. Het fungeert als een onafhankelijk orgaan dat de naleving van de mensenrechten in Vlaanderen monitort en adviezen verstrekt aan de overheid en andere relevante actoren. Het instituut speelt ook een belangrijke rol in het informeren en sensibiliseren van het publiek over mensenrechtenkwesties, waaronder ook diegene die verband houden met huisvesting.

Je kan ook een melding van discriminatie indienen bij het Vlaams Mensenrechteninstituut. Ze zullen de melding onderzoeken en eventueel bemiddelen. Indien dat zonder succes gebeurt, zullen ze deze voorleggen aan de geschillenkamer.

De geschillenkamer bestaat uit experten uit de gerechtelijke en academische wereld die een diepgaande kennis van de mensenrechten hebben, en dan in het bijzonder van het discriminatierecht. Ze oordelen onafhankelijk en onpartijdig over de klacht. De experten spreken een niet-bindend, uitvoerig gemotiveerd oordeel uit. Oordeelt de geschillenkamer dat er sprake is van discriminatie? Dan kan ze de persoon of organisatie die discrimineerde aanbevelen om bepaalde acties uit te voeren.

Opgelet echter, er is echter geen wettelijke verplichting voor de verweerder om de oordelen van de geschillenkamer op te volgen. Wel kan de uitspraak van de geschillenkamer later gebruikt worden mocht het tot een rechtszaak komen.