Actualiteit

Vijf vragen over de huurbelofte

Gepost op 2021-12-19

Al geruime tijd doet de zogenaamde huurbelofte die sommige vastgoedmakelaars aan kandidaat-huurders vragen, heel wat stof opwaaien. Aan de hand van vijf vragen loodsen we je door het kluwen van de huurbelofte.

Het belang van een gezond binnenmilieu

Gepost op 2021-11-14

Wist je dat we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, vooral in onze eigen woning? En dat lucht binnenshuis vaak meer schadelijke stoffen bevat dan buiten?

Sociaal wonen heeft een imagoprobleem

Gepost op 2021-11-10

Met één been in een sociale huisvestingsmaatschappij en met het andere erbuiten vroeg Maaike Vansevenant zich af hoe het kwam dat sociaal wonen zo’n slecht imago heeft en waarom er zo moeilijk sociale woningen bijkomen. Ze ging op onderzoek uit en schreef er een masterproef over.

Precaire situatie sekswerkers op de huisvestingsmarkt

Gepost op 2021-11-09

Het is geen geheim dat sekswerkers in België, maar ook elders, een kwetsbare doelgroep vormen op allerlei gebieden. De huisvesting van deze groep blijft daarbij meer dan eens onderbelicht. Nochtans worden zij geconfronteerd met een waaier van problemen op de huurmarkt.

Woonopstand in Nederland

Gepost op 2021-10-12

Na een succesvol Woonprotest op 12 september in Amsterdam volgt op 17 oktober een Woonopstand in Rotterdam. De woonthematiek is in Nederland helemaal terug van nooit weggeweest. Mustapha Eaisaouiyen, een van de trekkers van de Woonopstand, nam de tijd om ons uit te leggen hoe de protestbeweging vorm krijgt en waarom dit zo belangrijk is.

Woonzaak is overtuigd van slaagkansen van haar klacht bij Europees Comité voor Sociale Rechten

Gepost op 2021-10-05

Uit onderzoek van drie toonaangevende universiteiten blijkt dat het Europees Comité voor Sociale Rechten bijzonder kritisch is voor het woonbeleid. De Woonzaak is vastbesloten om een procedure op te starten tegen het Vlaams woonbeleid.

De Woonzaak: een succesformule? – Webinar 4 oktober

Gepost op 2021-09-20

De Woonzaak is een initiatief waarmee diverse organisaties pleiten voor een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid in Vlaanderen. Via een klachtenprocedure bij het Europees Comité voor Sociale Rechten wil de Woonzaak de overheid ter verantwoording roepen. Op 4 oktober organiseert de Woonzaak een webinar naar aanleiding van de studie naar de haalbaarheid van zo een klacht.

Nieuw toewijzingssysteem in de sociale huur vernietigend onthaald

Gepost op 2021-09-09

De wachtlijsten voor een sociale woning zijn enorm lang. Beslissen wie een aanbod krijgt is niet evident. De Vlaamse regering besliste nu over een nieuw toewijzingssysteem. Dat zou transparanter, objectiever en eenvoudiger moeten zijn dan vandaag. Wie zich verdiept in de nieuwe plannen, zal al snel besluiten dat deze voornemens absoluut niet in de praktijk gebracht worden. Daarenboven zullen de meest kwetsbare huurdersprofielen nog moeilijker kunnen instromen.

Afschaffing van de terugdraaiende teller bij zonnepanelen: impact op de private huurders

Gepost op 2021-08-31

Het Grondwettelijk Hof heeft in zijn arrest van 14 januari 2021 twee artikels uit het Energiedecreet vernietigd. Daardoor hebben investeerders in zonnepanelen niet langer de garantie over de toepassing van de terugdraaiende meter. Dat heeft echter ook een impact voor huurders met zonnepanelen.

Europa wil dakloosheid beëindigen tegen 2030

Gepost op 2021-08-31

Op 21 juni deden de EU-instellingen, het maatschappelijk middenveld en lokale en regionale autoriteiten een gezamenlijke belofte om een einde te maken aan dakloosheid. De Europese koepelorganisatie tegen dak- en thuisloosheid FEANTSA is verheugd met dit initiatief en spreekt van een doorbraak.