Actualiteit

Jaarverslag huurdersbonden 2021

Gepost op 2022-04-23

De vijf Vlaamse huurdersbonden hebben vorig jaar (2021) weer heel wat huurders kunnen helpen. Het volledig jaarverslag vindt u hier.

Vaak voorkomende vragen over opvang en huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne

Gepost op 2022-04-19

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. Deze mensen moeten ook gehuisvest worden. We behandelen een aantal vaak voorkomende vragen en antwoorden.

Tijdelijke noodoplossingen voor Oekraïense vluchtelingen moeten verder reiken dan de korte termijn

Gepost op 2022-03-15

Het Vlaams Huurdersplatform en andere organisaties steunen de noodoplossingen zoals nooddorpen om oorlogsvluchtelingen te huisvesten, maar roepen tegelijk op om verder te kijken.

Laat van je horen op de Belgian Housing Action Day!

Gepost op 2022-03-15

De wooncrisis snijdt diep. De ongelijkheid op de woonmarkt neemt zienderogen toe. Tijd voor een actiedag over het recht op wonen!

Acht organisaties trekken naar Grondwettelijk Hof wegens schending recht op wonen

Gepost op 2022-03-14

Afgelopen zomer besliste de Vlaamse Regering verschillende regels die een ernstige inbreuk vormen op het recht op wonen voor sociale huurders en kandidaat-huurders. Acht organisaties trekken daarom naar het Grondwettelijk Hof.

Lokale binding sinds geboorte

Gepost op 2022-03-08

Kandidaten met ‘lokale binding’ krijgen vaak voorrang voor sociale huur. Wij zijn er van overtuigd dat deze bepaling niet reglementair is en tevens discriminerend kan zijn.

Energievoordelen komen niet terecht bij mensen met gedeelde tellers

Gepost op 2022-02-07

De federale regering besliste vorige week dat het sociaal tarief verlengd wordt, dat er een verwarmingspremie van 100 euro komt en dat het btw-tarief voor elektriciteit tijdelijk daalt naar 6%. Huurders met gedeelde tellers blijken echter uit de boot te vallen.

De Woonzaak: het boek

Gepost op 2022-02-07

Woonzaak, een onuitgegeven coalitie tussen tientallen middenveldorganisaties, trekt naar Straatsburg. De klacht is nu ook vertaald in het Nederlands.

De beste wensen voor een hoopvol 2022

Gepost op 2021-12-23

De huurdersbonden, VIVAS en het Vlaams Huurdersplatform wensen u een prettig eindejaar en een hoopvol 2022. Een nieuw jaar waarin we hopelijk gezond kunnen blijven en de pandemie stilaan achter ons kunnen laten. Wegens de eindejaarsperiode zijn de openingsuren van de huurdersbonden aangepast. Raadpleeg dus zeker de openingsuren om na te gaan wanneer je huurdersbond bereikbaar is.

16/02: Hoe kraken we de wooncrisis? – Stadsform & Vlaams Huurdersplatform

Gepost op 2021-12-21

Woonactivisten in Nederland en Duitsland weten met grootschalige campagnes en directie acties woonbeleid te sturen en veel mensen aan te sporen zich te verzetten tegen de wooncrisis in hun land. Zo trok in Nederland het Amsterdamse Woonprotest meer dan 15.000 mensen en trapte daarmee een serie van landelijke woondemonstraties af. En in Berlijn stemde een meerderheid van de inwoners bij een referendum voor het onteigenen van grote commerciële woningbezitters en het socialiseren van hun vastgoed. Stadsform en Vlaams Huurdersplatform organiseren op 16/02 een dialoog over deze problematiek.