Actualiteit

Toekomstige sociale huurders mogen geen spaargeld, geen toekomst hebben

Gepost op 2023-06-30

Met de invoering van de middelentoets geeft de Vlaamse regering kandidaat sociale huurders de raad om niet te veel te sparen. Terwijl mensen toch sparen met een duidelijk doel voor ogen of als buffer voor wanneer het slechter gaat of iets vervangen moet worden, zoals een kapotte koelkast of wasmachine.

Het Grondwettelijk Hof zet rem op uitkleding sociaal huursysteem

Gepost op 2023-06-15

Het Vlaams Huurdersplatform trok samen met zeven andere organisaties naar het Grondwettelijk Hof over nieuwe regelgeving in de sociale huur en kreeg op maar liefst drie verschillende elementen gelijk.

Woonzaak lanceert Woonspraak: podcastserie over wonen in Vlaanderen.

Gepost op 2023-06-14

Woonspraak is een maandelijkse podcast waarin bewoners, academici en middenveldorganisaties aan het woord komen over de woonthematiek in Vlaanderen. Doorheen acht afleveringen zoomen ze in op de structurele wooncrisis. Ze zoeken meteen ook uit hoe een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid er dan wel kan uitzien.

Meer huurcontracten van korte duur sinds Vlaams Woninghuurdecreet

Gepost op 2023-05-22

Al jarenlang registreren de huurdersbonden gegevens over de huurcontracten van huurders die langskomen voor advies. Zo weten we dat huurders vooral huurcontracten van korte duur afsluiten. De laatste jaren zelfs meer dan ooit tevoren.

Vraag je tweede basispakket van de energiepremie aan!

Gepost op 2023-04-26

Wie de energiepremie van de federale overheid (basispakket energie van 196 euro per maand) niet automatisch kreeg, kan deze zelf aanvragen. Ook als je een gedeelde teller hebt, kan je een aanvraag indienen. Het eerste basispakket kan je nog aanvragen tot komende zondag 30 april. Ondertussen kan je ook het tweede basispakket aanvragen.

VDAB-inschrijvingsplicht voor sociale huurders: een doortrapt plichtenverhaal

Gepost op 2023-04-04

Met ingang van 1 januari 2023 moeten sociale huurders, nieuwe en bestaande, aan een bijkomende verplichting voldoen. Sociale huurders (en dus geen andere medebewoners) tussen 18 en 65 jaar die geen job uitoefenen moeten zich inschrijven bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling).

Overschakeling van energiearm naar energierijk gas

Gepost op 2023-04-02

Mogelijk heb je ook een brief van Fluvius in de brievenbus ontvangen waarin wordt aangekondigd dat jouw gemeente overschakelt van (energie)arm naar (energie)rijk aardgas en dat je best al een installateur of technicus zo snel mogelijk laat nakijken of je gastoestellen geschikt zijn voor dit rijk gas. Fluvius is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast verzorgt het ook het kabeltelevisie- en rioleringsnet in een kleine honderdtal gemeenten.  

De vermindering van de onroerende voorheffing. Wat is er nieuw?

Gepost op 2023-03-01

Ook huurders hebben in sommige situaties recht op de vermindering van de onroerende voorheffing. Opgepast, je moet deze vermindering als huurder zélf aanvragen, maar het loont de moeite. Sinds 1 januari 2023 kunnen mensen in co-ouderschap de vermindering van de onroerende voorheffing ook onder hen beiden verdelen.

Rookmelders ook verplicht in gemeenschappelijke ruimtes met technische installatie

Gepost op 2023-03-01

Rookmelders in de woning zijn nu al verplicht, ook in de gemeenschappelijke ruimtes. Sinds 18 februari 2023 is deze verplichting nog wat uitgebreid.

Eén reden waarom het geconventioneerd verhuren een goede zaak is en tien redenen waarom het dat niet is

Gepost op 2023-01-23

Waarom de huurdersbeweging nu niet staat te applaudiseren bij de plannen van de Vlaamse Regering om geconventioneerd huren in te voeren.