Recht op recht

Gepost op 2016-02-15

Elke burger heeft recht op juridische ondersteuning. Het is één van onze grondrechten en een fundament van elke gezonde democratische rechtsstaat. Minister van justitie Koen Geens werkte een plan uit om die juridische bijstand te hervormen. In dezelfde beweging worden een aantal besparingsmaatregelen geïntroduceerd, die de toegang tot het recht voor de minst vermogenden nog meer zal verhinderen. Nu al toont onderzoek aan dat mensen met weinig financiële middelen hun rechten vaak onderbenutten. Toch wil de minister remgeld invoeren bij het starten van een procedure en juridisch advies. Toch wil de minister de toegang tot pro Deo ondersteuning verstrengen en toch wil de minister het ganse systeem hervormen en strengere controles installeren. De hervorming van de juridische bijstand heeft nood aan een stevige herfinanciering in plaats van een afbouw. Pas dan kunnen we verder evolueren naar een volwaardig en rechtvaardig juridisch systeem.
Wil jij ook vermijden dat de toegang tot het recht nog meer wordt uitgehold? Wij ondertekenden, samen met vele andere personen en organisaties, alvast de petitie. U kunt dit hier ook doen.