Bewonersparticipatie “Nieuw Dak” krijgt andere invulling

Gepost op 2017-01-31

De bewonersparticipatie bij sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw Dak krijgt een nieuwe invulling. Ze waren in de sector steeds een voorloper wat betreft bewonersparticipatie. Nu gooien ze het over een andere boeg. VIVAS hoopt dat deze vernieuwing geen achteruitgang zal betekenen en dat de focus op structurele participatie behouden blijft. Lees hieronder hun persbericht.

 

Huurdersadviesraad Nieuw Dak stopt, huurdersbetrokkenheid krijgt andere vorm

De HuurdersAdviesRaad (HAR) van Nieuw Dak wordt meer divers en concreter in de vorm van kleinere huurdersgroepen.

De Huurdersadviesraad van Nieuw Dak startte in 2000 met een grote groep van enthousiaste vrijwilligers. Gedurende vele jaren weerspiegelde deze groep de stem van de huurder in het beleid van Nieuw Dak. Het  bestuur en de medewerkers van Nieuw Dak vonden hierdoor samen met de huurders een manier van werken en communiceren die voor beide partijen geslaagd is.

Onder impuls van de HAR werden een heleboel initiatieven gerealiseerd: het eerste huurderstevredenheidsonderzoek in Vlaanderen door huurders zelf opgestart, het spel ‘Woning in-zicht’ om het nieuwe huurbesluit makkelijk en duidelijk uit te leggen, een heuse familiedag voor huurders, de werkwijzen voor omgaan met schade door onbekenden en voor herstellingen aan woningen van huurders, de inrichting van de inkomhal voor het ontvangen van huurders en de openingsuren van de kantoren, de website, enzovoort.

Twee keer per jaar werden de activiteiten en weetjes in de HAR-krant gegoten en verdeeld in het werkgebied van Nieuw Dak.

Ook op Vlaams niveau nam de HAR een voortrekkersrol. Zo mocht de HAR heel regelmatig huurders uit heel Vlaanderen verwelkomen om hun werking te leren kennen en inspiratie te halen uit de samenwerking met Nieuw Dak.

De HAR zette Nieuw Dak ertoe aan om grote stappen te nemen op vlak van huurdersbetrokkenheid. De Huurdersadviesraad stopt in zijn huidige vorm, maar Nieuw Dak blijft huurdersbetrokkenheid hoog in het vaandel dragen, met een andere invulling.

De grote ‘adviesraad’ heeft intussen plaats gemaakt voor kleinere huurdersgroepen, die zich engageren voor concrete projecten. De leden van de HAR blijven hierin een engagement opnemen. Voorbeelden hiervan zijn de Informaatjes in Genk-Broekskens, of de Ambassadeurs in Genk-Zwartberg. Beide groepen zetten zich in om de renovatiewerken in de wijk te ondersteunen en andere huurders goed te informeren. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van alle huurders in hun omgeving.

Huurdersbetrokkenheid is vandaag concreter en meer divers dan ooit. De Huurdersadviesraad heeft mee geholpen om de toon hiervoor te zetten.

De inbreng van de huurder blijft een belangrijk onderdeel in de werking van Nieuw Dak.

Nieuw Dak zal het werk van de HAR op andere manieren blijven voortzetten. Door met elkaar in gesprek te blijven gaan en naar elkaar te luisteren, werkt Nieuw Dak aan ons huis, uw thuis en uw toekomst.