Wijkwerking Geel

Gepost op 2016-01-28

De hoofddoelstelling van de wijkwerking is het leven en samenleven in de woonwijken Velleke, Drijhoek en Leunen in Geel te bevorderen. Hiervoor gaat extra aandacht naar mensen met weinig kansen. Wijkwerking Geel wil hiervoor structureel en collectief te werk gaan

  • Recreatie en ontspanning bieden
  • Isolement tegengaan en ontmoeting organiseren
  • Bewoners activeren om deel te nemen aan het beleid van stad en sociale huisvestingsmaatschappij door open bewonersvergaderingen, gangvergaderingen, participatiecellen, overlegplatform, sociale effectenrapportage
  • vrijwilligerswerking coachen
  • vorming organiseren
Meer info:

Elien Van Vaerenbergh
Deskundige samenlevingsopbouw
Dienst Gelijke Kansen Geel – Wijkwerking Geel & Wonen
Velleke 220
2400 – Geel
0492 90 10 09
elien.van.vaerenbergh@geel.be