HAR Sint-Niklaas

Gepost op 2016-01-28

Steeds meer huisvestingsmaatschappijen beginnen het belang van bewonersparticipatie in te zien. Ook de SNMH dacht begin 2012 dat de tijd rijp was om een initiatief in die richting te nemen. Samen met enkele bewoners die het goed met de SNMH menen, werd een denktank gevormd om te groeien naar een participatie van onderuit. Het was duidelijk niet de bedoeling om individuele problemen aan te pakken maar ons te buigen over het algemeen reilen en zeilen binnen de maatschappij voor huisvesting. Thema’s zoals huur, huurlasten en onderhoud komen aan bod.

Sinds 3 juli 2012 komen een aantal bewoners en afgevaardigden van de huisvestingsmaatschappij bijeen om samen te sleutelen aan een bewoners participatiegroep. Al vlug bleek dat er heel wat interessante ideeën naar voren kwamen en dat er geen gemis was aan onderwerpen.

Doel

Participatie is niet mee beslissen maar mee werken. Door een permanente doorstroming van informatie over de werking en de plannen van het bestuur ontstaat een wisselwerking waarbij de bewonersgroep zijn mening kan ventileren en motiveren en zo wegen op de besluitvorming van het bestuur. De bewonersgroep kan eigen items aanbrengen voor bespreking in het bestuur. Ze kunnen ervaringen delen met de vertegenwoordigers van het bestuur waardoor bepaalde accenten kunnen gelegd worden. De groep vergadert om de 2 maanden en staat open voor geïnteresseerden.

Deze bewonersgroep is actief lid van de VIVAS-stuurgroep.

Meer info:

huurdersraadsnmh@gmail.com