Huurdersbetrokkenheid bij CNUZ

Gepost op 2019-12-18

De aanbevelingen uit het visitatierapport vormden voor Huisvesting Tienen de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. Tegen 2019 willen beide partijen een buurtgerichte werking uitbouwen en de huurdersbetrokkenheid verhogen. Het bevorderen van bewonersparticipatie, het verbeteren van de klantentevredenheid en het versterken van het sociaal beleid vormen de focus van het traject.

Om in te spelen op deze verbeterpunten lanceerden samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant samen met CNUZ nieuwe initiatieven: de Buurtbabbels, de Huurderskrant en de Dag van de Huurder

Meer info:

Iris Verhoeyen
GSM 0494 53 01 83
mail: iris.verhoeyen@samenlevingsopbouw.be