Vlaamse Woonraad is formeel: wooncrisis aan de gang

Gepost op 2017-05-17

De Vlaamse Woonraad schreef op eigen initiatief een advies met de veelbetekenende titel “Wooncrisis in de onderste lagen van de private huurmarkt”. In het advies gaat de raad in op de moeilijkheden die mensen ondervinden om volwaardig te kunnen wonen.

Ze stellen dat de toegang tot de woonmarkt in het gedrang komt en dat de betaalbaarheid en de kwaliteit van wonen meer en meer onder druk staat. Het advies focust op de private huurmarkt en heeft bijzondere aandacht voor wat er in de praktijk gaande is.

Lees hier het volledige advies.