Indien je een schriftelijk woninghuurcontract hebt van korte duur (maximaal 3 jaar), kan je in beginsel het contract niet vroegtijdig opzeggen. Je kan echter wel je kortlopend huurcontract opzeggen tegen het einde van de overeengekomen duur, namelijk uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de korte duur en zonder opzegvergoeding.

Sommige kortlopende woninghuurcontracten bevatten de mogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Soms mits het betalen van een opzegvergoeding, soms zonder opzegvergoeding. De overgrote meerderheid van de rechtbanken aanvaarden deze tussentijdse opzegbedingen. We raden ten sterkste aan om contact met ons te nemen wanneer je het kortlopend huurcontract wil opzeggen. Wij zullen je helpen om dit op een correcte manier te doen. Ook als je twijfelt of je woninghuurcontract nu een kortlopende of negenjarige woninghuurovereenkomst is, kom je best langs bij de Huurdersbond voordat je opzegt.