Europa wil dakloosheid beëindigen tegen 2030

Gepost op 2021-08-31

Op 21 juni deden de EU-instellingen, het maatschappelijk middenveld en lokale en regionale autoriteiten een gezamenlijke belofte om een einde te maken aan dakloosheid. De Europese koepelorganisatie tegen dak- en thuisloosheid FEANTSA is verheugd met dit initiatief en spreekt van een doorbraak.

Stijgende dakloosheidscijfers

De conferentie ter Bestrijding van dakloosheid, die tijdens het Portugese voorzitterschap van de EU-raad doorging in Lissabon, leverde de meeste politieke aandacht ooit op voor deze thematiek op Europees niveau.

De conferentie komt op een moment dat dakloosheid in Europa toeneemt. FEANTSA schat dat er in de Europese Unie elke nacht ongeveer 700.000 daklozen op straat of in opvangcentra zijn, een stijging van 70% in vergelijking met tien jaar geleden. Uit een ad-hoc EU-onderzoek uit 2018 bleek dat, uit een steekproef van 12 landen, 4% van de respondenten minstens één keer in hun leven dakloos waren*. De COVID19-pandemie heeft de dakloosheid in Europa nog urgenter gemaakt.

Europees platform

Freek Spinnewijn, directeur van FEANTSA: “We zijn verheugd over het feit dat alle EU-instellingen, zoveel lidstaten en belanghebbenden vandaag gezamenlijk het Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid hebben gelanceerd. Ze hebben zich voor het eerst voorgenomen om samen te werken aan de uitroeiing van dakloosheid tegen 2030. Nu begint het harde werk om die verbintenis waar te maken! We kijken ernaar uit om onze rol te spelen en hopen dat het platform een echte motor zal worden voor de broodnodige vooruitgang”.

In hun openingstoespraken van de conferentie benadrukten zowel de Portugese minister van Arbeid, Solidariteit en Sociale Zekerheid Ana Mendes Godinho als Europees commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Rechten Nicolas Schmit de urgentie van Europese actie om dakloosheid aan te pakken.

Het platform zal zich naar verwachting richten op kennisuitwisseling, monitoring, goede praktijken, empirisch onderbouwd beleid en het gebruik van EU-fondsen en -financiering om dakloosheid aan te pakken. Yves Leterme, voormalig Belgisch premier, werd benoemd tot voorzitter van het Platform. Het is de bedoeling dat er vanaf nu ook tweejaarlijkse bijeenkomsten plaatsvinden van het Europees platform voor de bestrijding van dakloosheid.

(*) Data uit de ad-hoc Eurostat module over woonproblemen en materiële deprivatie (2018).