Extra budget voor sociaal wonen

Gepost op 2017-09-28

Afgelopen maandag legde de Vlaamse Regering de Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Ondermeer de krachtlijnen van de begroting voor het komende jaar worden daarin besproken. Nu bleek dat de regering, op voorspraak van minister van Wonen Liesbeth Homans, het komende jaar €285 miljoen extra zal investeren in sociale woningen. Dit geld moet dienen voor zowel nieuwbouw als renovatie.

 

Nadat de Vlaamse regering bij aanvang van deze legislatuur het groeipad vertraagde, heeft ze wel al drie jaar na elkaar beslist om extra middelen uit te trekken voor sociaal wonen. Daardoor werd ondertussen al meer geïnvesteerd in sociaal wonen dan het oorspronkelijke groeipad had voorzien.

Maar met minder dan 7% sociale woningen in Vlaanderen scoren we vandaag toch nog ver onder het gemiddelde van onze buurlanden. Nochtans zijn sociale woningen een structurele oplossing om aan betaalbaar wonen te kunnen werken. De wachtlijsten tonen aan dat de nood heel hoog is. Ook wetenschappelijk onderzoek bevestigt dit.

Een ambitieuzer structureel groeipad is dus nodig om tot een hoger aandeel sociale huurwoningen te komen in Vlaanderen. Maar ondertussen verwelkomen we de extra inspanningen die deze Vlaamse regering en de minister van Wonen leveren om op korte termijn meer middelen vrij te maken.