16/02: Hoe kraken we de wooncrisis? – Stadsform & Vlaams Huurdersplatform

Gepost op 2021-12-21

Woonactivisten in Nederland en Duitsland weten met grootschalige campagnes en directie acties woonbeleid te sturen en veel mensen aan te sporen zich te verzetten tegen de wooncrisis in hun land. Zo trok in Nederland het Amsterdamse Woonprotest meer dan 15.000 mensen en trapte daarmee een serie van landelijke woondemonstraties af. En in Berlijn stemde een meerderheid van de inwoners bij een referendum voor het onteigenen van grote commerciële woningbezitters en het socialiseren van hun vastgoed. Stadsform en Vlaams Huurdersplatform organiseren op 16/02 een dialoog over deze problematiek.

Hoewel ook in Vlaanderen middenveldorganisaties en activisten zich al jaren uitspreken tegen het huidige woonbeleid, is de brede aandacht die de Vlaamse woonproblematiek verdient tot nu toe uitgebleven. De schreeuw om een rechtvaardiger woonsysteem klinkt steeds luider, maar grootschalig protest is nog niet op gang gekomen.

Tijdens deze dialoogavond gaan we in gesprek met Nederlandse, Vlaamse en Duitse actievoerders en voorvechters van het recht op wonen. We vragen hen waar zij effectief voor strijden, hoe ze hun strategieën hebben gekozen, waar organisaties elkaar kunnen versterken, en welke lessen er voor Vlaanderen te trekken zijn uit succesvolle acties in Nederland en Duitsland.

We zoeken naar antwoorden met:

Hugo Beersmans (woordvoerder Woonzaak)

248.000 huishoudens komen in aanmerking voor een sociale woning, terwijl reeds 170.000 huishoudens ingeschreven en op een wachtlijst staan. Deze cijfers zijn al tijden bekend, de structurele kritiek op het Vlaamse woonbeleid is niet nieuw, en toch lijkt er weinig te veranderen. Dit motiveerde een aantal organisaties in 2020 de Woonzaak te starten om via juridische weg de Vlaamse overheid te bewegen een meer inclusief en rechtvaardig woonbeleid te voeren. Hugo Beersmans zal de publicatie van hun klacht bij het Europese Comité voor Sociale Rechten presenteren en ons uitleggen waar het Vlaamse woonbeleid precies knelt, waarom zij hebben gekozen voor deze juridische weg, en welke maatregelen er op de korte en lange termijn nodig zijn om het recht op wonen te garanderen.

Mustapha Eaisaouyen (initiatiefnemer van de bewonersgroep Tweebosbuurt en de nationale actie coalitie Woonopstand in Nederland)

In 2018 kondigde de sociale woningbouwcorporatie Vestia aan de 534 sociale huurwoningen in de Tweebosbuurt, Rotterdam, te slopen. Dit plan kwam als een schok voor Mustapha en vele bewoners met hem. Ondanks zijn aanhoudende verzet en meerdere rechtszaken zijn de woningen dit jaar toch tegen de vlakte gegaan. Het sloop -en gentrificatiebeleid van Vestia en de Gemeente Rotterdam was een van de aanleidingen voor Mustapha om zich aan te sluiten bij de nationale actie coalitie Woonopstand, die afgelopen oktober meer dan 8000 mensen samenbracht voor een landelijke woondemonstratie in Rotterdam. Mustapha schuift bij ons aan om te spreken over zijn strijd van onderop tegen uitsluitend woonbeleid en vóór een fundamenteel andere visie op huisvesting die het recht op wonen centraal stelt.

Inschrijven doet u hier.

Deze avond is opgezet in nauwe samenwerking tussen Stadsform en het Vlaams Huurdersplatform.

Dit evenement zal plaatsvinden met COVID Safe Ticket dat u met een smartphone of op papier kan voorleggen. Daarnaast is het dragen van een mondmasker verplicht tijdens de volledige avond. Ook zal tijdens het evenement de capaciteit van de zaal beperkt zijn tot 60%.