Housing Action Day Antwerpen: 7 april

Gepost op 2024-03-25

Zondag 7 april trekken we naar het Operaplein in Antwerpen voor de vijfde editie van de Europese actieweek Housing Action Days. Met zoveel mogelijk Vlaamse middenveldorganisaties, solidaire burgers en getroffenen van de aanhoudende wooncrisis zullen we de krachten bundelen en luidkeels opkomen voor het fundamenteel recht op wonen.

We verzamelen op het Operaplein van 14 uur tot 16 uur. We luisteren naar speeches, muziek en performances. We eindigen met een krachtige boodschap die we samen vormgeven en via luchtbeelden zal worden vastgelegd.

Belgian Housing Action Days

Toegang tot een degelijke, betaalbare woning is een grondrecht, net zoals gezondheid en onderwijs. Een woning is dus geen handelswaar bedoeld om een investeringsrendement te genereren, en mag dat ook nooit zijn. Toch blijft huisvesting grotendeels in handen van de private markt. En als de overheid in deze markt tussenkomt, door o.a. sociale huisvesting of huursubsidies aan te bieden, dan blijven ze gebonden aan het spel van de private vastgoedspelers en projectontwikkelaars. Zij blijven nog steeds de grond-, verkoop- en huurprijzen bepalen met als enig doel maximale winst te behalen. Op deze private markt worden huurgelden van het armste deel van de bevolking versluist naar rijke huiseigenaars en vergroot de wooncrisis dus ook de sociale ongelijkheid in ons land steeds meer.

Hier tegenover staan duizenden mensen die worstelen om een fatsoenlijke woning te vinden, een woning tegen een prijs proportioneel aan hun inkomen, of om zelfs gewoon een dak boven hun hoofd te hebben. Bij zij die het moeilijkst hebben om betaalbare, degelijke woning te vinden, zien we veel alleenstaande vrouwen, dak- en thuislozen, mensen met een migratieachtergrond. Mensen zonder papieren worden ook hard getroffen door de wooncrisis, zij maken 60% uit van het aantal daklozen in Brussel. Op het federale niveau roepen wij de regering op om duidelijke, transparante en permanente criteria vast te leggen voor regularisatie en voor de toegang tot rechten van mensen zonder papieren, wat de enige manier is waarop deze mensen toegang kunnen krijgen tot fatsoenlijke huisvesting.

Wij, een nationale alliantie van verenigingen en collectieven die actief zijn in de gezondheidszorg, de strijd tegen de armoede, het recht op de stad en het recht op huisvesting, weigeren ons neer te leggen bij de wooncrisis. Wij blijven herhalen dat hoge huurprijzen en dak- en thuisloosheid niet het resultaat zijn van een onvermijdelijke tendens maar wel het gevolg van maatschappelijke en politieke keuzes.

Chronische onderinvestering in het aanbod van sociale huisvesting, de leegstand van duizenden woningen (zowel sociale als particuliere), beleid toegespitst op huiseigenaren om hen te helpen kopen en renoveren, en stedenbouwkundige plannen die voorrang geven aan luxe en toeristische accommodaties… Dit alles gaat ten koste van de lokale bevolking en raakt bovendien mensen in de meest kwetsbare situaties het hardst. Met nog maar een paar maanden te gaan voor de federale, nationale en regionale verkiezingen willen we de politieke besluitvormers eraan herinneren dat het wel degelijk hun verantwoordelijkheid is om het recht op huisvesting voor iedereen te garanderen.

Om deze machtsverhoudingen om te keren roepen we alle bewoners van onze dorpen en steden op om massaal en breed te mobiliseren. Tegenover de kille berekeningen van investeerders, de oordeelkundige investeringen in onze woonruimtes, de uitverkoop van steden en dorpen in het belang van enkelen, tonen wij ons solidair en mobiliseren wij samen. Huisvesting is een collectief probleem dat ons allen aangaat.

Voor Vlaanderen eisen we:

  • Het aantal sociale woningen verdubbelen Sociale huisvesting is erg belangrijk en werkt goed. In Vlaanderen staan 176.000 gezinnen op de wachtlijst en dan is er maar één gepast antwoord: het aantal sociale woningen moet verdubbelen! Elke gemeente moet haar verantwoordelijkheid opnemen en de Vlaamse regering moet zorgen dat de budgetten voor sociale woningbouw effectief gebruikt worden.
  • Nieuwe drempels voor sociale huisvesting wegwerken De nieuwe regels voor wie een sociale woning wil huren, hebben niets met wonen te maken. De Vlaamse regering probeert de wachtlijsten te minderen door mensen uit te sluiten en door de sociale huurder verder te stigmatiseren. Door voorrang te geven aan mensen met ‘lokale binding’ vallen heel wat kwetsbare gezinnen uit de boot. De verplichtingen om een taaltest af te leggen, zich in te schrijven bij de VDAB en slechts een beperkte hoeveelheid spaargeld te bezitten, zijn onaanvaardbaar! Wonen is een grondrecht.
  • De huurmarkt reguleren om de huren te verlagen, de kwaliteit van de woningen te verbeteren en discriminatie tegen te gaan. Huurders op de private markt worden nog steeds geconfronteerd met woningen in slechte staat, met hoge huurprijzen en met discriminatie. Verplichte kwaliteitscontroles van huurwoningen zijn absoluut noodzakelijk. Malafide verhuurders kunnen aangepakt worden als de huurprijs te hoog is voor te weinig kwaliteit. Er moeten praktijktesten met sancties voor overtreders komen op discriminatie tegen te gaan. We weten wat de problemen zijn op de private huurmarkt. En we weten welke oplossingen er zijn. Het is nu aan de Vlaamse overheid om er effectief werk van te maken!
Housing Action Days is een samenwerking van een groot aantal organisaties, op Europees en Belgisch niveau, waaronder het Vlaams Huurdersplatform.