Kandidaat sociale huurders moeten hun dossier actualiseren

Gepost op 2024-03-14

Vanaf 18 maart 2024 zullen woonmaatschappijen aan hun kandidaat-huurders vragen om hun dossier te ‘actualiseren’. Kandidaten op de wachtlijst voor een sociale woning moeten dan bevestigen dat ze ingeschreven willen blijven en dat ze nog steeds aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Wie niet reageert of niet tijdig de juiste documenten bezorgt, wordt geschrapt. Op papier actualiseren blijft mogelijk, maar voor het eerst kunnen kandidaten dit ook digitaal doen.

Kandidaten voor een sociale woning staan soms lang op de wachtlijst. Zo lang dat er een systeem werd opgezet om na te gaan of de kandidaten, vaak na vele jaren wachten, nog altijd op zoek zijn naar een sociale woning. Tegelijk wordt ook opnieuw bekeken of de kandidaten nog aan de voorwaarden voldoen om ingeschreven te kunnen zijn. Deze operatie wordt een ‘actualisatie’ genoemd, maar in feite is het een update van de wachtlijst. Enkel kandidaten die sinds 18 november 2023 al wijzigingen aan hun dossier hebben laten aanbrengen, hoeven niks te ondernemen.

Alle andere kandidaat sociale huurders moeten hun dossier herbevestigen en de nodige documenten tijdig aanleveren indien nodig. Wie dit niet doet, zal geschrapt worden van de wachtlijst. Je mag er dus zeker van zijn dat er op het einde van dit jaar een kortere wachtlijst zal zijn. Dat zal deels te verklaren zijn doordat bepaalde mensen aangeven niet langer nood te hebben aan een sociale woning, maar wat ons vooral zorgen baart is dat sommige mensen van de wachtlijst geschrapt zullen worden om louter administratieve redenen.

 

Termijnen

Vanaf 18 maart 2024 kunnen en zullen de woonmaatschappijen een brief sturen naar hun kandidaat-huurders met de vraag om hun dossier te actualiseren. Vanaf het moment dat de brief wordt uitgestuurd, hebben kandidaten 30 dagen de tijd om te reageren. Dat kan door eenvoudig te antwoorden dat je ingeschreven wenst te blijven, maar wanneer in de brief staat dat je niet meer aan een voorwaarde lijkt te voldoen, zal je documenten moeten bezorgen om te bewijzen dat je hier wel nog aan voldoet. We raden aan om je dossier zo snel mogelijk in orde te brengen. Zo loop je zeker geen toewijzing mis.

Wie zijn dossier toch nog niet heeft herbevestigd of in orde heeft gebracht, zal van de woonmaatschappij een tweede brief krijgen. Na het versturen van deze tweede brief hebben kandidaten nog 15 dagen de tijd om hun dossier in orde te brengen.

De woonmaatschappij kan er wel voor kiezen om tijd te laten tussen de deadline van de eerste brief en het versturen van de tweede brief. We vragen de woonmaatschappijen om dit effectief te doen en om van deze tijd gebruik te maken om kandidaten actief te bereiken om hun dossier alsnog in orde te brengen.

Wie na het verlopen van de termijn van 15 dagen na de tweede brief niet reageerde of zijn dossier niet in orde bracht, wordt automatisch geschrapt. Dit wordt vermeld in deze laatste brief. Wie wordt geschrapt, maar toch nog nood heeft aan een sociale woning, zal zich opnieuw moeten inschrijven en belandt helemaal onderaan de wachtlijst. Mensen die geschrapt worden zullen geen aparte brief ontvangen waarin staat dat ze geschrapt zijn.

 

Praktisch

Je kan de actualisatie op papier in orde brengen of je kan dit nu voor het eerst ook digitaal doen. Dan moet je inloggen in het centraal inschrijvingsregister via deze link. Dit doe je best via je PC. Er bestaat namelijk wel een versie voor mobiele telefoons, maar die staat nog niet even goed op punt.
Je kan inloggen met ‘itsme’ (lees hier hoe je itsme installeert) of door je aan te melden met uw identiteitskaart (eID) en kaartlezer. Je hebt dan wel de pincode van je identiteitskaart nodig (lees hier wat je moet doen als je de pincode niet kent).

Je vindt hier een instructiefilmpje over hoe je kan inloggen in je dossier op het centraal inschrijvingsregister.

Lukt het niet om dit digitaal te doen of heb je vragen, dan kan je de woonmaatschappij contacteren. Ook de medewerkers bij het algemeen infonummer 1700 zijn opgeleid om je te helpen. Ook daar kan je dus terecht. Maar zoals eerder gezegd kan je ook op papier aangeven dat je kandidaat wil blijven en eventuele noodzakelijke documenten via de post bezorgen of aan het onthaal afgeven.

Het is belangrijk dat je ook nog eens goed de inhoud van je dossier bekijkt. Er zijn heel wat gegevens overgezet naar het centraal inschrijvingsregister waar je kan inloggen. Het kan altijd zijn dat daar iets fout is gegaan. Lees dus zeker nog eens goed na of alles klopt en of al je keuzes ook correct staan aangeduid. Kies je niet voor de digitale weg, dan kan je ook steeds aan de woonmaatschappij vragen of je dossier in orde is en welke documenten eventueel nodig en nuttig zijn om je dossier te vervolledigen. Je kan hen uitleg vragen over alles wat in je dossier staat.

 

Wat als er iets verkeerd gaat?

Wanneer je woonmaatschappij een actualisatie op papier of op kantoor niet toelaat, of wanneer je onterecht geschrapt wordt, dan kan je verhaal indienen bij de toezichthouder. Dat kan door een aangetekende brief te sturen naar:

Wonen in Vlaanderen – afdeling Toezicht
Koning Albert II-laan 15 bus 253
1210 Brussel

Heb je zelf twijfels of alles gebeurt volgens de regelgeving, dan kan je dit navragen bij de huurdersbond. Zij kunnen je eventueel helpen om een melding te maken bij de toezichthouder.

 

Je dossier

Ook na de actualisatie zal je vanaf nu altijd zelf je dossier online kunnen inkijken en aanpassen. Uiteraard kan je ook nog steeds terecht bij de woonmaatschappij als je hier vragen over hebt of iets wil laten wijzigen.