Lokale bewonersparticipatie – Verslag studienamiddag

Gepost op 2017-10-27

Op 19 oktober 2017 organiseerden het Vlaams Huurdersplatform, VIVAS (netwerk van sociale huurders), VVH (Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) en de Universiteit Antwerpen samen een studienamiddag over lokale bewonersparticipatie in de sociale huisvesting.

 

Alleen al de unieke combinatie van organisatoren toont het belang en de gedragenheid van de thematiek. De opkomst was eveneens divers. Heel wat sociale huisvestingsmaatschappijen, opbouwwerkers, sociale huurders, huurdersbonden en academici waren van de partij.

 

Met professor David Mullins (University Birmingham) strikte de organisatie een internationale autoriteit voor wat betreft de organisatie van sociale huisvesting en de rol van de huurder daarin. In toegankelijk Engels slaagde de professor erin om een theoretisch kader te linken aan de praktijk. Door internationale voorbeelden te vergelijken konden knelpunten en kansen worden gedetecteerd. Zijn conclusie was zeer duidelijk. Participatie is moeilijk, maar ontzettend belangrijk. En voldoende rekening houden met de context is een absolute voorwaarde.

 

 

 

 

 

De huurders van VIVAS maakten meteen die vertaalslag naar Vlaanderen. Uit een aantal getuigenissen van sociale huurders blijkt dat er al heel wat gebeurt. Maar met een uitgebreid dossier en concrete voorstellen in de hand, vinden ze het dringend tijd om na te denken over de toekomst van lokale bewonersparticipatie. Twee zaken zijn daarbij essentieel. De verdere ontwikkeling van een wettelijk kader en voldoende financiële middelen om dit te kunnen uitrollen. In een opinie op sociaal.net dringt ook het Vlaams Huurdersplatform aan om lokale bewonersparticipatie overal structureel uit te rollen en te verankeren.

 

 

 

De uiteenzetting van professor Mullins, de getuigenissen van de huurders en de voorstelling van het VIVAS-dossier zorgden voor voldoende stof voor debat. Onder leiding van professor Bernard Hubeau (Universiteit Antwerpen) konden Tom Raes (Visitatiecommissie), Björn Mallants (VVH), Barbara Steenbergen (International Union of Tenants) en professor Eric Lancksweerdt (Universiteit Hasselt) ook hun eigen ideeën uitwisselen over het belang van lokale bewonersparticipatie en de manier waarop dit in de praktijk vorm moet krijgen. Een constructief debat met oog voor de stem van de huurder.