Huurdersbond sterk overbevraagd

Gepost op 2017-11-15

Borgerhout, dinsdagavond kwart over zeven. Het laatste nummertje is net uitgedeeld. De wachtkamer van Huurdersbond Antwerpen zit bomvol. De huurders wachten gelaten tot ze geholpen worden. Ze zijn al blij dat ze vandaag huuradvies kunnen krijgen. Om half acht kunnen de eerste huurders hun problemen voorleggen. Rond half twaalf gaat de laatste huurder de deur uit. Het werk voor vandaag zit erop. Overvolle spreekuren en wekelijkse afspraakmomenten die op maandagvoormiddag al volledig volzet zijn, tonen aan dat de vraag van huurders die nood hebben aan advies of bijstand, veel groter is dan het aanbod.

 

Huurdersbond Antwerpen heeft zijn kantoor in Borgerhout. Daar worden ze dagdagelijks geconfronteerd met een grootstedelijke realiteit waar de grootste uitwassen van een problematische huisvestingsmarkt zichtbaar zijn: slechte woonkwaliteit, een groot aandeel personen en gezinnen in een kwetsbare economische situatie, weinig betaalbare huurwoningen, … .

 
De kernopdracht van de huurdersbonden bestaat uit het verstrekken van informatie en juridisch huuradvies aan huurders. Dit is een taak van algemeen belang die is opgelegd door de Vlaamse overheid en waarvoor de huurdersbonden erkend zijn en subsidies ontvangen.

 

Subsidies

In 2006 werkte de overheid een volwaardig subsidiebesluit uit. Die regeling legde de huurdersbonden ondermeer op dat ze meer beschikbaar moeten zijn voor huurders. De huurdersbonden moeten een voorgeschreven aantal spreekuren organiseren. Een aantal dat ze ondertussen ver overschrijden. Veel van de spreekuren lopen ook steevast uit.

 
De verruimde subsidiemiddelen hebben zich meteen vertaald in een groter bereik van de huurders. Maar al snel botsten de huurdersbonden opnieuw op hun maximale capaciteit. Want met de stijging van het aantal huurders en dossiers, stijgt ook de workload en de opvolging, zoals het bezorgen van bijkomende informatie, het opstellen van brieven, het aanschrijven van verhuurders en het ondersteunen van de huurder in het vinden van een minnelijke oplossing. Met het huidig personeelsbestand, zelfs aangevuld met tientallen vrijwilligers die worden opgeleid en gecoacht, kan men onmogelijk binnen redelijke tijdsbestekken iedereen die erom vraagt juridisch huuradvies bieden.

 
In dat opzicht is het een gemiste kans dat het huidige subsidiebesluit niet in een automatisch mechanisme voorziet waardoor de subsidies kunnen meegroeien met de behaalde resultaten. Tijdens een besparingsronde in 2015 werd zelfs beslist om de subsidies niet te indexeren en de werkingsmiddelen met 10% te verlagen.

 

Terug naar Antwerpen

Huurdersbond Antwerpen is opgestart als vrijwilligerswerking. Tot op vandaag zijn vrijwilligers belangrijk en onmisbaar. Er zijn zowel vrijwillige bestuurders, onthaalmedewerkers en adviesverleners. Ondanks de maximale inzet van zowel de professionele medewerkers als de vrijwilligers, moet op het dinsdagavondspreekuur de limiet worden gelegd op 35 huurders. Huurders die zich dan nog aanmelden, moeten naar huis gestuurd worden. Dat wordt logischerwijs soms op onbegrip onthaald omdat ze toch ruim binnen de geafficheerde spreekuren arriveerden. Zij kunnen op een later moment nog eens proberen. Maar ook dan is het niet zeker of ze dan wel geholpen kunnen worden. En een telefonische afspraak maken is evenmin vanzelfsprekend. Maandagvoormiddag zijn alle afspraken voor de rest van de week en de volgende al volgeboekt.

 
De nood aan huuradvies blijft (te) groot. De middelen van de huurdersbonden, zowel in personeel als in beschikbare tijd, zijn (te) beperkt om aan alle vragen naar huuradvies en ondersteuning tegemoet te komen.

 

Dit stuk is gebaseerd op een artikel uit het huurdersblad van juni 2015 en houdt rekening met recente ontwikkelingen.