Hoe ziet een efficiënt en effectief woonbeleid er uit? – Studiedag

Gepost op 2016-06-08

Hoe worden middelen zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet? In tijden van budgettaire beperkingen is dit vraagstuk meer dan ooit aan de orde, ook in het woonbeleid. Hoe effectief is dit Vlaamse woonbeleid? Maar vooral: hoe kan het effectiever worden? Op 21 juni organiseert het Steunpunt Wonen hierover een studiedag.

De afgelopen twee jaar gingen onderzoekers van het HIVA en van de TU Delft in de internationale literatuur op zoek naar beoordelingscriteria. Ze beluisterden daarbij ook de mening van de belanghebbenden via een bevraging en workshops. Zo werkten ze een afwegingskader uit dat het beleid moet toelaten de juiste keuzes te maken, daarbij vertrekkend van goede data, wetenschappelijke inzichten en voorbereid in overleg met alle belanghebbenden. Gebruik van dit kader zou de discussie over doelen en instrumenten van het woonbeleid objectiever en transparanter kunnen maken. Het zou zo kunnen bijdragen tot meer kosteneffectiviteit in Vlaanderen, maar ook daarbuiten.

Met de studiedag beogen de partners van het project twee zaken. Het eerste doel is om het afwegingskader toe te lichten en zichtbaarheid te geven. Een tweede doel is om dit kader toe te passen op een aantal concrete beleidsvragen.

Tijdens de studiedag zullen de onderzoekers de resultaten toelichten. Uitgenodigde sprekers worden gevraagd hierop te reflecteren en hun mening te geven over een kosteneffectief woonbeleid. We bekijken daarbij ook wat er internationaal beweegt in het woonbeleid en vernemen hoe er vanuit een internationale dimensie (door de OESO) naar het Vlaamse/Belgische woonbeleid wordt gekeken. Reflecties uit het publiek worden hierbij ook ten zeerste geapprecieerd.

Op dinsdag 21 juni wordt de materie toegepast op Vlaams niveau (voertaal Nederlands): https://steunpuntwonen.be/Studiedagen/Studiedag_Naar_een_kosteneffectief_woonbeleid_programma_21_juni_2016

Op maandag 20 juni worden een aantal Europese kaders toegelicht (voertaal Engels): http://www.housingeurope.eu/event-684/cost-effective-housing-policies-in-the-european-union