Energieheffing gemeenschappelijke delen is onrechtvaardig

Gepost op 2016-06-08

Al op 30/10/2015 trok het Vlaams Huurdersplatform aan de bel over de ongewenste effecten van de energieheffing voor gemeenschappelijke delen (VTM nieuws, 8:28). Ook de VVH (Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen) stelt zich vragen bij deze heffing en roept minister Tommelein op om de nodige aanpassingen te voorzien. De huurdersbonden, VIVAS en het Vlaams Huurdersplatform ondersteunen dit pleidooi en stellen dat een energieheffing moet gebaseerd zijn op het werkelijk verbruik en niet op het aantal aansluitingspunten. Hieronder kunt u het persbericht van de VVH integraal lezen.

 

Sociale huisvestingsmaatschappijen vragen Minister Tommelein om ook de energieheffing voor gemeenschappelijke delen te herbekijken

De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) is tevreden met  de door Minister Tommelein aangekondigde  aanpassing van de energieheffing voor elektrische verwarming. Een goede stap om de energiefactuur van 10.000 sociale huurders binnen de perken te houden. In een beweging roept VVH op om ook de gemeenschappelijke aansluitingspunten van sociale wooncomplexen mee te nemen in een aanpassing van de energieheffing. Ook daar spelen ongewenste neveneffecten.

Elektrische verwarming

‘In het sociaal woonpatrimonium zijn momenteel nog ongeveer 10.000 woningen – vooral appartementen – uitgerust met elektrische verwarming, dat zijn best wel veel gezinnen’, zegt Björn Mallants, directeur van VVH.  ‘Meestal is dit in complexen waar deze elektrische verwarming niet eenvoudig kan vervangen worden, wat bijvoorbeeld vaak wel kan voor oude mazoutketels. We mogen ook niet vergeten dat tot in de jaren ’90 elektrische verwarming aangemoedigd werd, wat het toch wel grote aantal verklaart.’

VVH heeft dit probleem een aantal maanden geleden nog aangekaart bij het kabinet van de minister van Energie. De bekommernissen werden meegenomen. VVH is dus tevreden dat deze aanpassing vandaag vooropgesteld wordt. Ook werd in dat overleg met het kabinet een ander ongewenst neveneffect van de energieheffing gesignaleerd.

Energieheffing voor gemeenschappelijke delen

De sociale wooncomplexen in Vlaanderen hebben ongeveer 5.000 aansluitingspunten – de basis voor de energieheffing – voor gemeenschappelijke delen. Deze staan op naam van de huisvestingsmaatschappijen maar worden doorgerekend aan de huurders. Het kan gaan over de verlichting van gemeenschappelijke delen, liften,… Ook hiervoor dient een energieheffing te worden betaald die zal doorgerekend moeten worden aan de huurders.

Enerzijds gaat het over aansluitingspunten met een zeer laag verbruik van slechts enkele 100 khw (met een energiekost  van nauwelijks enkele tientallen euro’s). Toch zal een energieheffing van 100 € betaald moeten worden (terwijl de verbruikgrens voor dit tarief 5.000 kwh is). Vaak gaat het hier over kleine complexen. Een aanzienlijk deel van onze huurders zijn beschermde gebruikers, met een tarief voor de energieheffing van 25 €.  In kleine complexen (enkele woningen) loopt de kost van de energieheffing voor de gemeenschappelijke aansluiting voor hen dus snel op tot hetzelfde bedrag (bij vier woningen) of zelfs hoger (bij twee of drie woningen). Het sociaal tarief geldt daar immers niet.

Anderzijds zijn er complexen met zeer hoge verbruiken via het gemeenschappelijke aansluitingspunt, omwille van de verlichting van lange gangen, liften,… De energieheffing valt daar vaak in de categorie van 770 tot zelfs 1300 €.  Die wordt dus verdeeld over de huurders van het complex. Zelfs in complexen met 50 woningen is dat nog een aanzienlijk extra bedrag.

Effect van de groepsaankoop energie teniet gedaan

VVH heeft recent – gecoördineerd door WoninGent, Woonhaven, ABC, Denderstreek en De Ideale Woning – een tweede maal een groepsaankoop voor energie georganiseerd. Ongeveer de helft van de maatschappijen namen deel. Terecht kreeg de sector daarvoor veel complimenten. De besparing was significant, en een deel daarvan kwam ook de huurders ten goede, net door een besparing op de gemeenschappelijke energiefactuur.

‘Het zou spijtig zijn dat deze besparing teniet gedaan wordt. Meer nog, dat een groot deel van de sociale huurders nu via een energieheffing voor gemeenschappelijke delen een heel stuk meer zouden moeten betalen. Dit bovenop hun individuele heffing. We zijn ervan overtuigd dat ook dit een onbedoeld neveneffect is van de energieheffing en vragen Minister Tommelein dan ook uitdrukkelijk om ook dit mee te nemen in de aangekondigde aanpassing’, stelt Mallants.

Zonnepanelen

‘Daarnaast willen we ook bekijken of en hoe we het plaatsen van zonnepanelen – zoals door de minister voorgesteld – in sociaal wonen kunnen aanpakken in het kader van dit dossier. Maar ook meer algemeen in het kader van duurzaamheid en betaalbaarheid. We zijn ervan overtuigd dat we daar met de ministers van Energie, Wonen en Klimaat een werkbare oplossing kunnen vinden zodat we die drie uitdagingen mee kunnen aanpakken vanuit onze sector,’ besluit de directeur van VVH.