Vlaams Huurdersplatform internationaal geprezen voor strijd recht op wonen

Gepost op 2016-10-28

De International Union of Tenants (internationale huurdersorganisatie, IUT) zette vorige week het Vlaams Huurdersplatform in de kijker wegens hun strijd voor het recht op wonen. Op hun driejaarlijks congres, deze keer in Glasgow, kreeg Het Vlaams Huurdersplatform deze erkenning voor zijn jarenlange engagement om de Vlaamse huurmarkt betaalbaar, kwaliteitsvol, toegankelijk en woonzeker te maken. Dat het Vlaams Huurdersplatform zowel eigenaarsverenigingen, huurdersverenigingen, maar ook de verschillende politieke partijen warm kon maken voor het idee van geconventioneerd huren, is ook IUT niet ontgaan. Het systeem waarbij private verhuurders worden beloond wanneer ze betaalbaar, kwaliteitsvol en met woonzekerheid verhuren aan een specifieke doelgroep, moet bijdragen aan een meer sociale woonmarkt.

Dak- en thuisloosheid, uithuiszettingen met of zonder kinderen en ellenlange wachtlijsten in de sociale huur zijn maar enkele uitwassen van onze slecht functionerende woonmarkt. Dat hoeft niet te verwonderen. Onze sociale woningen vertegenwoordigen slechts 6,7% van de totale woningvoorraad, ver beneden het gemiddelde van onze buurlanden. Veel mensen die eigenlijk recht hebben op een sociale woning, moeten hun oplossing zoeken op de private huurmarkt. Maar net daar zijn de problemen het grootst. “Uit het Groot Woononderzoek 2013 blijkt dat zowel de betaalbaarheid, de woningkwaliteit als de toegang tot de private huurmarkt werkelijk het meest problematisch zijn”, aldus Joy Verstichele, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform die de prijs in ontvangst mocht nemen.

Uit onderzoek van het Steunpunt Wonen blijkt dat amper 2% van de woonbudgetten wordt geïnvesteerd in de private huurmarkt, tegenover 14% in de sociale huurmarkt en maar liefst 84% in eigendomsondersteuning, waarvan het grootste deel via de prijsopdrijvende woonbonus. “Het is duidelijk dat de meeste ondersteuning gaat naar de hoogste inkomens. Ons woonbeleid moet nochtans de ambitie hebben om iedereen die zijn woonproblemen niet op eigen kracht kan oplossen te ondersteunen. Wij vragen een duidelijke verschuiving van bestaande overheidsinvesteringen in de eigendomsmarkt naar de huurmarkt. Geld in de bodemloze put van de woonbonus blijven gooien hoort daar niet bij”, zo stelt Verstichele.

Daarom ijvert het Vlaams Huurdersplatform, samen met de huurdersbonden, reeds jarenlang voor een uitbreiding van de sociale huurmarkt en het installeren van vormen van geconventioneerde huur op de private huurmarkt. Dit betekent dat een eigenaar een tegemoetkoming krijgt, bijvoorbeeld fiscaal, wanneer hij een betaalbare en kwaliteitsvolle woning voor een langere periode verhuurt. Zo zouden gezinnen en alleenstaanden die nu te duur, te slecht of in onzekere omstandigheden wonen, toch een alternatief kunnen vinden op de private huurmarkt. “Nergens in Europa slaagt de markt erin om betaalbaar wonen voor iedereen te koppelen aan voldoende rendement voor de verhuurder. Als we het recht op wonen serieus nemen, is het normaal dat de overheid net daar een duwtje in de rug geeft”, aldus Verstichele.

Het Vlaams Huurdersplatform is er zich van bewust dat er nog veel werk aan de winkel is op de Vlaamse woon- en huurmarkt. Deze internationale erkenning sterkt het Vlaams Huurdersplatform in zijn opdracht om de structurele mistoestanden te blijven aankaarten en constructief te zoeken naar oplossingen om het grondwettelijk verankerd recht op wonen ook in de praktijk te brengen.