Nood aan duidelijke informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen

Gepost op 2020-04-04

Ook sociale huisvestingsmaatschappijen nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Concreet betekent dit dat de dienstverlening aan huurders en kandidaat-huurders op de meeste plaatsen beperkt wordt. Loketten blijven gesloten, huisbezoeken worden uitgesteld,… Belangrijk is wel dat de sociale huisvestingsmaatschappijen bereikbaar blijven voor vragen van huurders en kandidaat-huurders. Huurders zijn vragende partij voor duidelijke communicatie over de dienstverlening.

Het verhuren van woningen door sociale huisvestingsmaatschappijen wordt als een essentiële dienstverlening  beschouwd. Er zijn dan ook een aantal taken die de sociale huisvestingsmaatschappijen verder moeten opnemen, uiteraard rekening houdend met de regels van sociale afstand.

Vragen en antwoorden

Op de website van de sociale huisvestingsmaatschappijen vind je meestal hoe en wanneer ze bereikbaar zijn. Minder duidelijk is op welke manier er wordt omgegaan met een geplande verhuis, een opzegging van een huurder, een plaatsbeschrijving, (dringende) herstellingen, … . De Vlaamse regering heeft hier ondertussen richtlijnen voor uitgewerkt. Op de website van de huurdersbonden vind je ook nog een aantal concrete vragen en antwoorden terug.

VIVAS is tevreden dat de Vlaamse regering heeft beslist dat de sociale huurprijs reeds na één maand aangepast kan worden als sociale huurders door de corona-maatregelen een lager inkomen hebben. Maar het is belangrijk dat deze nieuwe informatie de huurders ook effectief bereikt. Hier vind je alvast meer info.

Begrip

Via deze weg wil VIVAS de huisvestingsmaatschappijen, voor zover nog nodig, oproepen om de huurders en kandidaat-huurders duidelijk te informeren over het gewijzigd beleid en hun aangepaste dienstverlening. Voldoende inspanningen zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat alle (kandidaat-)huurders op de hoogte zijn. Niet iedereen heeft immers toegang tot de website of facebook. We zien alvast een aantal goede voorbeelden van sociale huisvestingsmaatschappijen die bijvoorbeeld kwetsbare huurders opbellen om te vragen hoe het met hen gaat.

We willen graag iedereen, sociale huisvestingsmaatschappijen én huurders, oproepen tot begrip voor elkaar en voor de situatie. Beperk zo veel mogelijk overlast en neem de gezondheidsmaatregelen in acht in deze lastige tijden.

Zorg goed voor elkaar.