Op bezoek bij de VIVAS-stuurgroep

Gepost op 2017-03-31

Elke maand komen sociale huurders vanuit gans Vlaanderen naar de stuurgroep van VIVAS (netwerk van sociale huurders). Deze vergadering bestaat uit sociale huurders van de lokale bewonersgroepen om grotere dossiers rond sociale huisvesting te bespreken en aan te pakken. Om een beter beeld te krijgen van wat de stuurgroep doet en wie de mensen zijn die hier aan deelnemen, gingen wij in gesprek met 3 sociale huurders die deelnemen aan de stuurgroep.

Bruno Daems is sinds 2002 sociale huurder bij de Geelse Huisvesting en komt sinds oktober 2012 naar de VIVAS-stuurgroep. Romain Bielen huurt al 9,5 jaar een sociale woning in Genk en is al 9 jaar lid van de huurdersadviesraad in Genk. Hij komt al een vijftal jaar naar de VIVAS-stuurgroep. Hortense Verhaegen is sociale huurder in Veurne sinds 2003. In 2004 stapte ze in de bewonersgroep Tweezijdig. Zij is al vanaf het prille begin betrokken bij VIVAS en de stuurgroep.

 

Wat betekent de stuurgroep van VIVAS voor jouw bewonersgroep?

Bruno: Ik zit niet echt in een bewonersgroep, maar werk rond afgebakende dossiers samen met de Geelse Huisvesting. Deze samenwerking is er gekomen doordat ik naar de stuurgroep ben beginnen gaan, dus je kan wel zeggen dat op participatievlak de VIVAS-stuurgroep veel betekent voor mijn wijk.

Romain: Op de stuurgroep kom je in contact met huurdersgroepen die anders werken. Dit is heel interessant om te zien. Onze sociale huisvestingsmaatschappij is heel sterk verbonden aan de stad (Genk), terwijl er bij andere maatschappijen vaak eerder vanuit privé-instellingen gewerkt wordt. Hierdoor zijn er grote verschillen in de manier van werken, waar wij als bewonersgroep uit kunnen leren of waar wij als bewonersgroep andere groepen iets over kunnen leren.

Hortense: Onze socciale huisvestingsmaatschappij stuurt hier op aan. Zij vinden het belangrijk dat we ook verhalen van andere maatschappijen horen en hiermee aan de slag kunnen binnen onze eigen situatie.

 

Waarom ben jij als afgevaardigde van je bewonersgroep voor de stuurgroep gekozen? Hoe werd dit bepaald binnen je bewonersgroep?

Bruno: Toen ik in een verplichte herhuisvesting zat en hier wat problemen rond waren, raadde mijn toenmalige ondersteuner mij aan om eens mee naar de VIVAS-stuurgroep te gaan. Dat was volgens haar de perfecte plaats om een draagvlak te creëren wanneer het over grotere problemen ging. Daar kon ik terecht met vragen rond mijn situatie en konden we bekijken in welke maatschappijen dit op dezelfde manier gebeurde en wat er aan gedaan kon worden. Na die eerste vergadering ben ik blijven komen.

Romain: De bewonersgroep vond het belangrijk dat er iemand deelnam aan de VIVAS-stuurgroep. Ik heb mij dan kandidaat gesteld om dit te doen aangezien het mij wel interessant leek.

Hortense: Doordat ik geëngageerd ben binnen de Mandel is er mij gevraagd om ook naar de stuurgroep te gaan.

 

Wat betekent de stuurgroep voor jou persoonlijk?

Bruno: De stuurgroep geeft mij een mandaat om binnen mijn maatschappij te participeren. Het is een plaats waar ik veel geleerd heb over de sociale huisvesting. Die kennis kan ik uitdragen naar mijn sociale huivestingsmaatschappij, waardoor ik daar serieus genomen wordt. Dankzij de stuurgroep kan ik op een positieve manier werken aan zaken binnen de maatschappij. Ik doe dit door samen op zoek te gaan naar oplossingen, dit levert vaak veel meer op dan in strijd te gaan.

Romain: De stuurgroep is een plaats om initiatief te nemen dat verder gaat dan enkel je bewonersgroep. Dit is de organisatie waarin de verantwoordelijke, geëngageerde bewoners samenkomen om een stempel te drukken op het beleid en de organisatie rond sociale huisvesting.

Hortense: De stuurgroep is voor mij een plaats waar ik er bij ben gaan horen, waar ik mijn ei kwijt kan. Mensen die zich geroepen voelen om echt iets bij te dragen zijn erg waardevol. De stuurgroep is een verzameling van dit soort van mensen. Het is leuk om na een vergadering iets nieuws mee naar huis te kunnen nemen. Dat gevoel heb ik na al die jaren stuurgroep nog steeds na iedere vergadering.

Bedankt voor jullie eerlijke en open antwoorden, Bruno, Romain en Hortense.

 

Heb je na het lezen van dit artikel zin gekregen om met je bewonersgroep ook deel te nemen aan de VIVAS-stuurgroep? Neem dan zeker contact met ons op voor extra informatie.