Bewonerscongres 2011, Gent: Thuis in sociale huisvesting. Kwaliteitsvolle dienstverlening door de SHM. De stem van de huurder gehoord.

Gepost op 2011-01-28

Op zaterdag 10 december 2011 kwamen meer dan 400 vertegenwoordigers van lokale bewonersgroepen in congres bijeen in Flanders Expo te Gent onder de titel: ‘Thuis in de sociale huisvesting.’ Het centrale thema was dit jaar de kwaliteitsvolle dienstverlening door de sociale huisvestingsmaatschappij (SHM).

Door het nieuwe ‘erkenningsbesluit’ in de sociale huisvesting worden vanaf volgend jaar de prestaties van de SHM’s beoordeeld op domeinen zoals woonkwaliteit, klantvriendelijkheid, sociaal beleid en betaalbaarheid. Bewoners zullen daarbij hun zeg mogen doen over de werking van hun SHM en daarnaast zal ook geëvalueerd worden op welke manier de SHM haar bewoners betrekt. Hoe zit dat erkenningsbesluit nu precies in elkaar en hoe belangrijk zijn die prestatiebeoordelingen? En welke rol speelt de bewoner hierin?

De dag begon met een hartelijk ontvangst van de deelnemers met koffie en koeken. Om 11 u ging het congres van start. Chris Truyens, directeur van Samenlevingsopbouw Vlaanderen, verwelkomde de meer dan 400 aanwezigen. Robert Janssen, vertegenwoordiger van VIVAS in de Vlaamse Woonraad, beet de spits af. Robert gaf toelichting bij de werking en de verwezenlijkingen van VIVAS en stond stil bij het nieuwe ‘erkenningsbesluit’ in de sociale huisvesting, dat nieuwe kansen biedt om bewonersparticipatie te stimuleren.

Vervolgens kwam Karin Wouters aan het woord. Zij is directeur van de Gentse SHM ‘Woningent’. Ze ging dieper in op de aanbevelingen van ‘GENSH’, Gents Netwerk van Sociale Huurders, naar aanleiding van de fusie van enkele grote Gentse SHM’s. Karin benadrukte dat bewonersparticipatie een volwaardige plaats krijgt binnen de nieuwe organisatie.

De derde presentatie was voor rekening van Geert Inslegers van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen (VOB). Geert gaf een heldere uitleg over de prestatiebeoordelingen van de SHM’s door een ‘visitatiecommissie’.

Daarna was het tijd voor enkele kritische vragen aan Helmer Rooze, adjunct-kabinetchef van de minister van Wonen. VIVAS werd hier vertegenwoordigd door Octaaf Geenens (GENSH), Ingrid Hotton (Brugge) en Eric Wilms (PASH). Helmer gaf onder andere uitleg over de moeilijkheden om een “maximale woonfactuur” tot stand te brengen. Hij denkt ook dat het erkenningsbesluit een dynamiek zal teweegbrengen die de bewonersparticipatie ten goede kan komen.

Na deze vragenronde was het tijd voor het woonlied, toonvast en met veel enthousiasme gebracht door Klaas Poppe en Kris Dom. Binnen de kortste keren weerklonk door Flanders Expo de melodieuze roep om betaalbare huur en een écht woonbeleid. Na dit muzikale intermezzo werd de lunch geserveerd en vertrokken de congresgangers naar de verschillende namiddagactiviteiten. Op het programma stonden onder andere toeristische activiteiten in Gent en een rondrit langs Gentse sociale woonwijken. Een werkgroep bleef ter plaatse om dieper in te gaan op het erkenningsbesluit. Rond 17u was het dan weer verzamelen geblazen in Flanders Expo voor de receptie én een spetterend optreden van Rudi Clarck.