Bewonerscongres 2013, Roeselare: Waarheen met bewonersparticipatie in Vlaanderen?

Gepost op 2013-01-28

 

De dag begon met een hartelijk ontvangst van de deelnemers met koffie en koeken.

Om iets voor 11 u ging het congres van start. Bart Pilate, gastheer van de dag en Myriam Vanvinckenroye, coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, verwelkomden de aanwezigen in de sporthal van Volleybalclub Roeselare die er legendarische matchen speelde.

DSC01606Robert Janssen, vertegenwoordiger van VIVAS in de Vlaamse Woonraad, beet de spits af. Robert stond stil bij wat bewonersparticipatie de voorbije 10 jaar al had opgeleverd: bewonersparticipatie in het kaderbesluit sociale huur, mee vorm gegeven aan de visitatiecommissie, … Maar er is nog werk aan de winkel voor de SHM’s, het beleid én de bewoners vooraleer we van klantvriendelijkheid naar echte participatie geraken.
De volgende presentatie was voor rekening van Stefanie Vandenabeele, directeur van de Roeselaarse huisvestingsmaatschappij De Mandel. Zij kwam het project Tweezijdig voorstellen dat een volwaardige dienst binnen de SHM werd. Via enquêtes en een huurdersadviesraad houden zij de vinger aan de pols bij en met hun huurders. Gerard Van Bortel, onderzoeker bij de Universiteit van Delft in Nederland, kreeg ruim de tijd om onder het motto “gluren bij de buren” ervaringen met bewonersparticipatie in Nederland, Denemarken en Engeland toe te lichten. En daaruit lessen te trekken voor bewonersparticipatie in Vlaanderen.
Na de boeiende uiteenzetting van Gerard, werd de ronde tafel klaargemaakt voor een vraaggesprek met Benediekt Van Damme, kabinetsmedewerkster en vertegenwoordigster van minister Freya Van Den Bossche. Robert Janssen, Marie-Louise De Croock en Erna De Clerck legden namens VIVAS enkele vragen voor aan haar. De minister vindt bewonersparticipatie belangrijk, maar wil het vooral van onderuit laten ontstaan en groeien.

Na deze vragenronde was het tijd voor het woonlied, gebracht door Klaas Poppe en vakkundig gedirigeerd door Bart Pilate. Binnen de kortste keren weerklonk doorheen heel Schiervelde de melodieuze roep om betaalbare huur en een écht woonbeleid. Na dit muzikale intermezzo werd de lunch geserveerd en vertrokken de congresgangers naar de verschillende namiddagactiviteiten. Op het programma stonden onder andere enkele ontspannende uitstappen naar het Mosterdmuseum in Torhout, het Wielermuseum in Roeselare en het Guldensporenslagmuseum in Kortrijk. SHM De Mandel begeleidde een bezoek aan het Vleter-project, een sociale woonwijk waar mensen met een motorische handicap zelfstandig maar met begeleiding kunnen wonen.  Zowat de helft van de deelnemers bleef ter plaatse om dieper in te gaan op een aantal thema’s in 4 werkgroepen.

IDSC01601n werkgroep 1 ‘Hebben Nederlandse sociale huurders meer in de pap te brokken?’verwelkomden we Henk Tegels, consulent van de Nederlandse Woonbond en een Annie Jansen-Heerspink, bestuurslid van de Huurdersbelangen Vereniging Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. In Nederland heeft men immers een veel verder uitgebouwd wettelijk kader (de zogenaamde overlegwet) waar de krijtlijnen en spelregels van bewonersparticipatie worden vastgelegd. Hoe werkt dat concreet in Nederland? We leerden alvast dat er afspraken moeten gemaakt worden over welke zaken huurders minstens op voorhand moeten geraadpleegd worden door hun sociale huisvestingsmaatschappij.

In werkgroep 2 ‘Klare Taal’ brachten de bewoners van de Vilvoordse huisvestingsmaatschappij, ondersteund door Bruno Van Loo, opbouwwerker van RISO van Vlaams-Brabant, een mini-versie van de communicatietraining die zij volg(d)en. Kosten nog moeite werden gespaard om het belang van goede communicatie aan te tonen. Zo werden er fragmenten getoond van In de Gloria en haalden de bewoners hun beste acteertalenten boven om te tonen hoe het op sommige vergaderingen aan toe gaat.

In de derde werkgroep rond de visitaties in Vlaanderen, kwam Gerard Van Bortel met een andere pet – als voorzitter van de visitatieraad – toelichting geven bij de eerste ervaringen van de visitatiecommissie. Vooral de bewonerswerking kan verbeterd worden, zo blijkt. De geïnteresseerde deelnemers stelden veel vragen en gaven ook hun ervaringen mee met de visitaties waaraan zij meewerkten.

In werkgroep 4 ‘Vlaamse bewonersgroepen aan het woord’ kwamen de bewoners van Gent en Eeklo samen met Patrice De Meyer en Tinneke Rollier vertellen over hun werkingen. Wat doen ze allemaal, hoe bereiken zij sociale bewoners, met welke actoren werken ze samen en hoe loopt dat met hun SHM?

Rond 16u15 was het dan weer verzamelen geblazen in de Foyer van Schiervelde voor de receptie die werd aangeboden door de Stad Roeselare. Ook de provincie West-Vlaanderen sponsorde mee. Schepen Filiep Bouckenooghe en député Myriam Vanlerberghe placeerden een kort slotwoordje.