Bewonerscongres 2014, Mol: Sociaal is meer dan gezellig.

Gepost op 2014-01-28

Op zaterdag 29 november 2014 verwelkomden we ruim 200 vertegenwoordigers van lokale bewonersgroepen in Mol.  We bogen ons met z’n allen over de vraag hoe we tot een beter sociaal beleid binnen de huisvestingsmaatschappijen kunnen komen.

Om iets over 11u ging het congres van start. Bart Pilate, gastheer van de dag en Geert Inslegers, waarnemend coördinator van het Vlaams Huurdersplatform, verwelkomden de aanwezigen in het cultureel centrum ’t Getouw in Mol.

Etienne Luyten, huurder bij de Molse bouwmaatschappij, actief lid van VIVAS en vertegenwoordiger van VIVAS in verschillende overleggen, beet de spits af. Etienne stond stil bij wat bewonersparticipatie en VIVAS de voorbije 10 jaar al had opgeleverd. Maar er is nog werk aan de winkel voor de SHM’s, het beleid én de bewoners vooraleer we van een echt ‘huurdersvriendelijk’ sociaal beleid kunnen spreken.

20141129 bewonerscongres (46)Daarna volgde een paneldebat met zowel vertegenwoordigers vanuit de huisvestingssector als vanuit VIVAS.  Aan de hand van vijf stellingen discussieerden de vierkoppige tafel over het sociaal beleid bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Op elke stelling mocht het publiek reageren door middel van rode (niet akkoord) en groene (akkoord) kaartjes. Na de stemming ging het panel hierover in debat. Jan Van der vloet, woordvoerder wonen van minister Homans, kreeg de tijd om te reflecteren op de stellingen en het debat. Hij nam eveneens gebruik van deze gelegenheid om een aantal beleidskeuzes te verduidelijken.

Net zoals voorgaande jaren sloten we af met het woonlied. Na een korte broodjeslunch vertrokken de congresgangers naar de verschillende namiddagactiviteiten. Op het programma stonden onder andere ontspannende uitstappen naar de abdij van Postel en het museum over zandontginning. De Molse bouwmaatschappij begeleidde een bezoek aan twee projecten voor bejaarden (+65 ).

20141129 bewonerscongres (144)Zowat de helft van de deelnemers bleef ter plaatse om dieper in te gaan op een aantal thema’s. In een eerste werkgroep ‘samenwerking met andere actoren’  verwelkomden we Wim Phlix van de sociale dienst van Woonhaven en Ellen Berghmans, coördinator van het SSEGA-project. SSeGA staat voor ‘Samenwerking Sociale Huisvestingmaatschappijen en Geestelijke Gezondheidszorg Antwerpen. Het hoofddoel van deze samenwerking is om uithuiszetting van huurders met een ernstige psychische problematiek te voorkomen.

In de werkgroep ‘Sociaal beleid in de praktijk’  toonde Reinout Van der Sijpe , sociale dienst Cordium aan de hand van hele concrete voorbeelden op welke manier de huisvestingsmaatschappij Cordium zijn sociale taakstelling invult. Inspirerend voor de deelnemers!

In een laatste werkgroep kwamen Raf Van Gompel (bewonerszaken Nieuw Dak) en Kim Willems (sociale dienst Kempisch tehuis) toelichting geven bij de manier waarop hun maatschappij omgaat met problemen.

Rond 16u15 was het dan weer verzamelen geblazen in de  refter van de  basisschool Het Schrijverke voor de receptie.

Deze 13de editie van het VIVAS bewonerscongres was een groot succes volgens velen. De reacties die de ‘sfeersnuiver’ opnam zullen ons zeker helpen om het nog beter te proberen doen.