De vermindering van de onroerende voorheffing. Wat is er nieuw?

2023-03-01

Ook huurders hebben in sommige situaties recht op de vermindering van de onroerende voorheffing. Opgepast, je moet deze vermindering als huurder zélf aanvragen, maar het loont de moeite. Sinds 1 januari 2023 kunnen mensen in co-ouderschap de vermindering van de onroerende voorheffing ook onder hen beiden verdelen.

Rookmelders ook verplicht in gemeenschappelijke ruimtes met technische installatie

2023-03-01

Rookmelders in de woning zijn nu al verplicht, ook in de gemeenschappelijke ruimtes. Sinds 18 februari 2023 is deze verplichting nog wat uitgebreid.

Rechtspraak: Sporadische onderverhuring via Airbnb rechtvaardigt ontbinding niet

2023-02-28

Een huurder verhuurt sporadisch een kamer via Airbnb, waarop de verhuurster ontbinding eist. Maar de vrederechter oordeelt anders.

Ethias huurdersverzekering voor de leden van de Vlaamse huurdersbonden

2023-02-23

Bescherm je huurwoning met een huurdersverzekering van Ethias als lid van de Huurdersbond met 15% korting.

Eén reden waarom het geconventioneerd verhuren een goede zaak is en tien redenen waarom het dat niet is

2023-01-23

Waarom de huurdersbeweging nu niet staat te applaudiseren bij de plannen van de Vlaamse Regering om geconventioneerd huren in te voeren.

Kreeg je de energiepremie nog niet? Lees hier hoe je die kan aanvragen

2023-01-23

Wie de energiepremie van de federale overheid (basispakket energie van 196 euro per maand) niet automatisch kreeg, kan deze zelf aanvragen vanaf vandaag. Ook als je een gedeelde teller hebt, kan je een aanvraag indienen. Hoe doe je dat?

Het huis van wantrouwen

2023-01-09

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) kondigde eind ­vorig jaar nog strengere voorwaarden aan voor huurders van sociale woningen. Steeds meer voorwaarden worden eenzijdig gesteld zonder dat de Vlaamse overheid in eigen boezem kijkt en werk maakt van het tekort aan sociale huisvesting.

Onze beste wensen voor een gezond en gelukkig 2023

2022-12-19

De huurdersbonden, VIVAS en het Vlaams Huurdersplatform wensen u een prettig eindejaar en een gelukkig en gezond 2023.

Vakbonden ABVV en ACV maken prioriteit van woonproblematiek

2022-11-07

Het ligt helemaal niet voor de hand dat vakbonden de woonproblematiek centraal stellen tijdens hun ledencongressen. Nochtans was dat dit jaar wel het geval bij de twee grootste vakbonden van het land. Dat kan geen toeval zijn. We legden ons oor te luisteren en hoorden waarom de woonthematiek hen bezig houdt en wat zij verstaan onder een rechtvaardiger woonbeleid.

Maak kennis met Danielle Vernimmen, kersvers woordvoerder van VIVAS

2022-11-07

VIVAS is het netwerk van sociale huurders in Vlaanderen. VIVAS organiseert uitwisselingsmomenten voor sociale huurders en ijvert voor meer en betere sociale huisvesting. We maakten kennis met Danielle Vernimmen, hun nieuwe woordvoerder.