Help! Door de coronacrisis kan ik de huur niet meer betalen

2020-05-18

De coronacrisis slaat hard toe. Niet enkel op gezondheidsvlak, maar ook sociaal. Wie zijn inkomen ziet dalen of zelfs wegvallen, kan financieel snel in de problemen komen. Het was voor veel huurders al huur betalen met het water aan de lippen. Wat kan je als huurder doen om toch niet te verdrinken?

Het antwoord op uw coronahuurvraag

2020-04-16

De huurdersbonden krijgen heel wat vragen binnen over de impact van de coronacrisis op de huur. Hier kunt u het antwoord vinden op uw coronahuurvraag.

Huurders- en verhuurdersverenigingen pleiten voor tijdelijke coronahuurtoelage

2020-04-15

De coronacrisis zorgt voor woelige tijden op de huurmarkt. Al vóór deze crisis gaf de helft van de huurders op de private huurmarkt aan te kampen te hebben met betaalbaarheidsproblemen. Voor de eerste keer ooit trekken de huurdersbonden en de Verenigde Eigenaars samen aan de alarmbel. Meer nog, ze vragen ook een gezamenlijke oplossing: een tijdelijke coronahuurtoelage.

Blijf niet zitten met uw huurvraag. Contacteer uw huurdersbond.

2020-04-14

De huurdersbonden blijven via mail en telefonisch bereikbaar, maar naar aanleiding van het indijken van het Coronavirus, organiseren de huurdersbonden de komende weken geen vrije spreekuren. De adviesverlening op afspraak wordt stilaan terug opgestart.

Coronahuurvraag: Kan ik terecht op een kantoor van een vastgoedmakelaar, professionele verhuurder of sociale verhuurder?

2020-04-07

De coronacrisis is nu al een tijdje bezig en ik wil graag op zoek naar een nieuwe woning. Mag ik alweer langsgaan bij het immokantoor en bij sociale verhuurders?

Coronahuurvraag: Is verhuizen toegestaan?

2020-04-07

Ik zou eigenlijk moeten verhuizen en mijn verhuurder dringt daar ook op aan, maar mag ik wel verhuizen? Of moet ik verhuizen omdat mijn verhuurder dat eist?

OPINIE: Deze coronacrisis bovenop de aanslepende wooncrisis is voor veel huurders van het goede teveel

2020-04-05

Meer dan ooit is onze woonst de plek van waaruit we ons leven vormgeven. Meer dan ooit zit de chronische wooncrisis verscholen achter onze gevels. Meer dan ooit hebben we nood aan maatschappelijke antwoorden.

Nood aan duidelijke informatie door sociale huisvestingsmaatschappijen

2020-04-04

Ook sociale huisvestingsmaatschappijen nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Huurders zijn vragende partij voor duidelijke communicatie over de dienstverlening.

Coronahuurvraag: Ik ben sociale huurder maar ben nu technisch werkloos. Wordt mijn sociale huurprijs aangepast?

2020-03-27

Het is nu zo’n twaalftal jaar dat ik sociale huurder ben. Mijn huur wordt berekend op mijn inkomen. Sinds 1 januari 2020 is door de nieuwe regelgeving mijn huur heel erg gestegen. Nu ben ik technisch werkloos door het coronavirus. Wordt mijn huurprijs nu naar beneden aangepast?

Grondwettelijk Hof spreekt zich uit over de ‘anti-kraakwet’: een halve overwinning … met een nare bijsmaak

2020-03-27

Het Grondwettelijk Hof vernietigde op donderdag 12 maart gedeeltelijk de wet van 18 oktober 2017 ‘betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed’. Door deze wet werd het bezetten van een gebouw zonder titel of recht opgenomen in het Strafrechtboek, zelfs indien het gebouw of de woning reeds lange tijd leeg stond. Ook vroeger konden krakers al uitgezet worden, maar dan via een burgerrechtelijke procedure.