Een nieuw centraal inschrijvingsregister: Wat moeten kandidaat sociale huurders doen?

2023-11-24

Vanaf 2 januari 2024 moeten nieuwe kandidaten voor een sociale woning zich inschrijven via het centraal inschrijvingsregister (CIR). Bestaande kandidaten zullen hun kandidatuur ook moeten herbevestigen. Ze ontvangen hierover een brief in de loop van januari.

Alle huurprijzen mogen opnieuw geïndexeerd worden. Lees hier hoe je die berekent!

2023-09-27

Vorig jaar besliste de Vlaamse Regering dat huurprijzen van panden met een EPC D, E, F of zonder EPC niet of maar half geïndexeerd mochten worden. Vanaf 1 oktober 2023 is een indexatie ook voor deze panden weer toegelaten, maar dan moet een correctiefactor toegepast worden. We zetten alles nog eens op een rijtje.

Podcasts over wonen

2023-09-21

Voor wie zich graag via podcasts laat informeren over de woonproblematiek is veel te kiezen. In dit artikel tippen we vier afleveringen: de laatste aflevering van Woonspraak, een nieuwe podcast van Welzijn13 over dak- en thuisloosheid, een aflevering van een podcastreeks van De Morgen en PUSHBACK talks, een Amerikaanse podcastreeks.

Pleidooi voor structurele blokkering huurprijsindexering voor energieverslindende huurwoningen

2023-08-29

Het Vlaams Huurdersplatform en de Vlaamse huurdersbonden ijveren voor een verlenging van de tijdelijke indexeringsblokkering voor energieverslindende huurwoningen en huurappartementen.

Laat jij ook een paar honderden euro’s per jaar liggen?

2023-08-28

Sommige huurders hebben recht op een mindering onroerende voorheffing. Wanneer er minstens twee kinderen zijn waarvoor u kinderbijslag ontvangt, wanneer u een handicap hebt die werd vastgesteld voor u 65 werd of indien u grootoorlogsverminkte bent, dan kunt u deze vermindering bekomen. Het kan al snel over enkele honderden euro’s per jaar gaan.

Liggen jongeren wakker van wonen? In gesprek met Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad

2023-08-27

De Vlaamse Jeugdraad luistert naar jongeren en brengt hun stem naar buiten. De woonthematiek houdt hen bezig. We laten dan ook graag hun voorzitter Amir Bachrouri aan het woord.

Halfslachtige poging tot uniformiteit leidt tot stijging huurprijzen bij 150.000 sociale huurders

2023-07-17

De Vlaamse Regering beslist op aansturen van minister van Wonen Matthias Diependaele om de sociale huurprijzen opnieuw aan te passen. 150.000 sociale huurders zullen meer huur moeten betalen om de korting voor de andere 13.000 sociale huurders mogelijk te maken.

VMRI is bevoegd voor meldingen huurdiscriminatie

2023-07-14

Het Vlaams mensenrechteninstituut (VMRI) is een onafhankelijke instelling die zich inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Vlaanderen. Wie een melding over discriminatie op de huurmarkt wil doen, moet dit nu bij deze instelling doen en niet langer bij UNIA.

Toekomstige sociale huurders mogen geen spaargeld, geen toekomst hebben

2023-06-30

Met de invoering van de middelentoets geeft de Vlaamse regering kandidaat sociale huurders de raad om niet te veel te sparen. Terwijl mensen toch sparen met een duidelijk doel voor ogen of als buffer voor wanneer het slechter gaat of iets vervangen moet worden, zoals een kapotte koelkast of wasmachine.

Ethias huurdersverzekering voor de leden van de Vlaamse huurdersbonden

2023-06-29

Bescherm je huurwoning met een huurdersverzekering van Ethias als lid van de Huurdersbond met 15% korting.