De werking van sociale huisvestingsmaatschappij ABC wankelt

2019-07-03

De klachten over sociale huisvestingsmaatschappij ABC bij de huurdersbond zijn niet meer bij te houden. Het gaat over verkeerde afrekeningen, over problemen bij mutaties, over de communicatie, over aanslepende herstellingen, … noem maar op. Daarenboven intimideert de sociale huisvestingsmaatschappij geëngageerde huurders die het willen opnemen voor hun medebewoners.

Huurdersbond Oost-Vlaanderen, regio Waasland zoekt juridisch adviesverlener

2019-07-02

Huurdersbond Oost-Vlaanderen, regio Waasland zoekt juridisch adviesverlener

Inkomensgrenzen voor huursubsidie en huurpremie fors opgetrokken

2019-07-02

Sinds 1 mei 2019 zijn er nieuwe regels voor wie een huursubsidie of huurpremie aanvraagt. We zien een aantal grote verbeteringen, maar helaas ook nog heel wat pijnpunten die verder blijven bestaan.

VIVAS congres voor sociale huurders op 30 november 2019: Save the date

2019-06-25

Het VIVAS congres voor sociale huurders gaat dit jaar door op 30 november in Beveren. Het thema is ‘verhuizen zonder zorgen’.

VIVAS komt naar u toe

2019-06-25

Sinds begin 2019 organiseert VIVAS op verschillende plaatsen in Vlaanderen open bijeenkomsten voor sociale huurders. De bedoeling is om ervaringen te delen en in gesprek te gaan met elkaar en met externe sprekers. Wat aan bod komt, gebruiken we om nadien concrete voorstellen te formuleren aan beleidsmakers, aan de sociale huisvestingsmaatschappijen,… .

Huurstrip schept duidelijkheid in soms complexe huurregels

2019-06-11

Huurderssyndicaat Limburg maakte een strip over het reilen en zeilen op de huurmarkt. Striptekenaar Ivan Petrus Adriaenssens legt op een eenvoudige manier een aantal belangrijke huurregels uit.

Huurprijzen blijven ook in 2018 verder stijgen

2019-05-19

De gemiddelde maandelijkse huurprijs is op één jaar tijd gestegen met ongeveer 14 euro. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van de Vlaamse huurdersbonden. Op basis van 17.866 dossiers blijkt de gemiddelde huurprijs van de huurdersbondcliënten 614,11 euro te bedragen in 2018. De huurprijzen blijven nog steeds iets sneller stijgen dan de gezondheidsindex.

Wat zeggen onze politieke partijen over de uitdagingen van ons woonbeleid?

2019-05-08

De verkiezingen komen met rasse schreden dichterbij. Op 26 mei 2019 mogen we opnieuw naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. We vroegen de politieke partijen naar hun plannen met ons woonbeleid.

Woonbarometer Brussel: “We moeten zorgen dat de huurprijzen onder controle komen”

2019-05-07

Niet enkel in Vlaanderen zijn er verkiezingen op 26 mei 2019. Ook de Brusselaars moeten naar de stembus. Op het einde van de legislatuur maakt de Brusselse Bond voor het Recht Op Wonen (BBROW) de balans op in hun woonbarometer. Hoe evalueren zij het woonbeleid van de afgelopen jaren? En wat moet de toekomst brengen? Wij vroegen het aan Werner Van Mieghem, coördinator van de BBROW.

De Woonzaak: naar een effectief recht op wonen

2019-05-06

Een breed samenwerkingsverband vraagt van onze toekomstige beleidsmakers een rechtvaardig woonbeleid. Onder de noemer ‘Woonzaak’ zullen ze de ambitie van de volgende regering evalueren en overwegen of een procedure bij het Europees Sociaal Comité aangewezen is.