Het Grondwettelijk Hof zet rem op uitkleding sociaal huursysteem

2023-06-15

Het Vlaams Huurdersplatform trok samen met zeven andere organisaties naar het Grondwettelijk Hof over nieuwe regelgeving in de sociale huur en kreeg op maar liefst drie verschillende elementen gelijk.

Verslag bewonerscongres 2023: jongeren in de sociale huur

2023-06-15

Op zaterdag 3 juni verwelkomde VIVAS op haar congres 150 sociale huurders en geïnteresseerden in het provinciehuis in Antwerpen. Dit jaar was het centrale thema ‘jongeren in de sociale huur’.

Woonzaak lanceert Woonspraak: podcastserie over wonen in Vlaanderen.

2023-06-14

Woonspraak is een maandelijkse podcast waarin bewoners, academici en middenveldorganisaties aan het woord komen over de woonthematiek in Vlaanderen. Doorheen acht afleveringen zoomen ze in op de structurele wooncrisis. Ze zoeken meteen ook uit hoe een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid er dan wel kan uitzien.

Meer huurcontracten van korte duur sinds Vlaams Woninghuurdecreet

2023-05-22

Al jarenlang registreren de huurdersbonden gegevens over de huurcontracten van huurders die langskomen voor advies. Zo weten we dat huurders vooral huurcontracten van korte duur afsluiten. De laatste jaren zelfs meer dan ooit tevoren.

Vraag je tweede basispakket van de energiepremie aan!

2023-04-26

Wie de energiepremie van de federale overheid (basispakket energie van 196 euro per maand) niet automatisch kreeg, kan deze zelf aanvragen. Ook als je een gedeelde teller hebt, kan je een aanvraag indienen. Het eerste basispakket kan je nog aanvragen tot komende zondag 30 april. Ondertussen kan je ook het tweede basispakket aanvragen.

Uitnodiging Congres Sociale Huurders 2023

2023-04-19

Op zaterdag 3 juni vindt het congres voor sociale huurders plaats in Antwerpen. Dit jaar kozen we voor het thema ‘jongeren in de sociale huur’.  

VDAB-inschrijvingsplicht voor sociale huurders: een doortrapt plichtenverhaal

2023-04-04

Met ingang van 1 januari 2023 moeten sociale huurders, nieuwe en bestaande, aan een bijkomende verplichting voldoen. Sociale huurders (en dus geen andere medebewoners) tussen 18 en 65 jaar die geen job uitoefenen moeten zich inschrijven bij de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling).

Overschakeling van energiearm naar energierijk gas

2023-04-02

Mogelijk heb je ook een brief van Fluvius in de brievenbus ontvangen waarin wordt aangekondigd dat jouw gemeente overschakelt van (energie)arm naar (energie)rijk aardgas en dat je best al een installateur of technicus zo snel mogelijk laat nakijken of je gastoestellen geschikt zijn voor dit rijk gas. Fluvius is de Belgische netbeheerder van elektriciteit en aardgas in alle gemeenten in Vlaanderen. Daarnaast verzorgt het ook het kabeltelevisie- en rioleringsnet in een kleine honderdtal gemeenten.  

De vermindering van de onroerende voorheffing. Wat is er nieuw?

2023-03-01

Ook huurders hebben in sommige situaties recht op de vermindering van de onroerende voorheffing. Opgepast, je moet deze vermindering als huurder zélf aanvragen, maar het loont de moeite. Sinds 1 januari 2023 kunnen mensen in co-ouderschap de vermindering van de onroerende voorheffing ook onder hen beiden verdelen.

Rookmelders ook verplicht in gemeenschappelijke ruimtes met technische installatie

2023-03-01

Rookmelders in de woning zijn nu al verplicht, ook in de gemeenschappelijke ruimtes. Sinds 18 februari 2023 is deze verplichting nog wat uitgebreid.