Vraag en antwoord: Wat is een plaatsbeschrijving?

2022-05-19

Bij het begin van de huur wordt vaak een plaatsbeschrijving opgemaakt. Maar wat is een plaatsbeschrijving precies?

Nieuw toewijzingssysteem sociale huurwoningen werkt meer dak- en thuisloosheid in de hand. Verenigd middenveld trekt naar Raad van State.

2022-04-25

Maar liefst 170.000 gezinnen staan op de wachtlijsten voor een sociale woning. Er is een groot tekort aan sociale woningen, maar ook de manier waarop sociale woningen worden toegewezen dreigt mensen uit te sluiten. Een nieuw toewijzingssysteem dat de Vlaamse regering vanaf 2023 wil invoeren, dreigt de meest kwetsbare kandidaat-huurders met de grootste woonnood uit te sluiten. Verschillende organisaties verzetten zich hiertegen en starten een procedure bij de Raad van State.

Jaarverslag huurdersbonden 2021

2022-04-23

De vijf Vlaamse huurdersbonden hebben vorig jaar (2021) weer heel wat huurders kunnen helpen. Het volledig jaarverslag vindt u hier.

Vaak voorkomende vragen over opvang en huisvesting voor vluchtelingen uit Oekraïne

2022-04-19

Door de oorlog in Oekraïne zijn veel mensen op de vlucht. Deze mensen moeten ook gehuisvest worden. We behandelen een aantal vaak voorkomende vragen en antwoorden.

Vraag en Antwoord: kan de verhuurder de huurprijs van mijn woninghuurcontract verhogen?

2022-04-19

De verhuurder kan de huur niet zomaar verhogen terwijl het woninghuurcontract loopt. De verhuurder kan de huurprijs wel jaarlijks indexeren indien het huurcontract dit niet uitsluit.

Uitnodiging congres voor sociale huurders

2022-04-17

Op zaterdag 11 juni vindt het congres voor sociale huurders plaats in Leuven. Met ‘Van sociale huisvestingsmaatschappij naar woonmaatschappij: de toekomst van de sociale huurder’ kiest VIVAS voor een actueel thema. Schrijf je nu in!

Lid worden/blijven van de huurdersbond

2022-04-17

Ben je op zoek naar juridisch huuradvies of vind je het belangrijk dat huurders in Vlaanderen een stem hebben? Word dan lid van de huurdersbond. Ben je al lid, vergeet dan niet om je lidmaatschap tijdig te hernieuwen.

‘Zoom op sociale huur’ – alle afleveringen nu online!

2022-04-16

VIVAS, het netwerk van sociale huurders, rondt een miniserie af waarin wordt ingezoomd op de woonsituatie van sociale huurders. Bekijk alle afleveringen hier of volg ons op Facebook!

Tijdelijke noodoplossingen voor Oekraïense vluchtelingen moeten verder reiken dan de korte termijn

2022-03-15

Het Vlaams Huurdersplatform en andere organisaties steunen de noodoplossingen zoals nooddorpen om oorlogsvluchtelingen te huisvesten, maar roepen tegelijk op om verder te kijken.

Laat van je horen op de Belgian Housing Action Day!

2022-03-15

De wooncrisis snijdt diep. De ongelijkheid op de woonmarkt neemt zienderogen toe. Tijd voor een actiedag over het recht op wonen!