Podcasts over wonen

2023-09-21

Voor wie zich graag via podcasts laat informeren over de woonproblematiek is veel te kiezen. In dit artikel tippen we vier afleveringen: de laatste aflevering van Woonspraak, een nieuwe podcast van Welzijn13 over dak- en thuisloosheid, een aflevering van een podcastreeks van De Morgen en PUSHBACK talks, een Amerikaanse podcastreeks.

Pleidooi voor structurele blokkering huurprijsindexering voor energieverslindende huurwoningen

2023-08-29

Het Vlaams Huurdersplatform en de Vlaamse huurdersbonden ijveren voor een verlenging van de tijdelijke indexeringsblokkering voor energieverslindende huurwoningen en huurappartementen.

Laat jij ook een paar honderden euro’s per jaar liggen?

2023-08-28

Sommige huurders hebben recht op een mindering onroerende voorheffing. Wanneer er minstens twee kinderen zijn waarvoor u kinderbijslag ontvangt, wanneer u een handicap hebt die werd vastgesteld voor u 65 werd of indien u grootoorlogsverminkte bent, dan kunt u deze vermindering bekomen. Het kan al snel over enkele honderden euro’s per jaar gaan.

Liggen jongeren wakker van wonen? In gesprek met Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad

2023-08-27

De Vlaamse Jeugdraad luistert naar jongeren en brengt hun stem naar buiten. De woonthematiek houdt hen bezig. We laten dan ook graag hun voorzitter Amir Bachrouri aan het woord.

Halfslachtige poging tot uniformiteit leidt tot stijging huurprijzen bij 150.000 sociale huurders

2023-07-17

De Vlaamse Regering beslist op aansturen van minister van Wonen Matthias Diependaele om de sociale huurprijzen opnieuw aan te passen. 150.000 sociale huurders zullen meer huur moeten betalen om de korting voor de andere 13.000 sociale huurders mogelijk te maken.

VMRI is bevoegd voor meldingen huurdiscriminatie

2023-07-14

Het Vlaams mensenrechteninstituut (VMRI) is een onafhankelijke instelling die zich inzet voor de bescherming en bevordering van de mensenrechten in Vlaanderen. Wie een melding over discriminatie op de huurmarkt wil doen, moet dit nu bij deze instelling doen en niet langer bij UNIA.

Toekomstige sociale huurders mogen geen spaargeld, geen toekomst hebben

2023-06-30

Met de invoering van de middelentoets geeft de Vlaamse regering kandidaat sociale huurders de raad om niet te veel te sparen. Terwijl mensen toch sparen met een duidelijk doel voor ogen of als buffer voor wanneer het slechter gaat of iets vervangen moet worden, zoals een kapotte koelkast of wasmachine.

Het Grondwettelijk Hof zet rem op uitkleding sociaal huursysteem

2023-06-15

Het Vlaams Huurdersplatform trok samen met zeven andere organisaties naar het Grondwettelijk Hof over nieuwe regelgeving in de sociale huur en kreeg op maar liefst drie verschillende elementen gelijk.

Verslag bewonerscongres 2023: jongeren in de sociale huur

2023-06-15

Op zaterdag 3 juni verwelkomde VIVAS op haar congres 150 sociale huurders en geïnteresseerden in het provinciehuis in Antwerpen. Dit jaar was het centrale thema ‘jongeren in de sociale huur’.

Woonzaak lanceert Woonspraak: podcastserie over wonen in Vlaanderen.

2023-06-14

Woonspraak is een maandelijkse podcast waarin bewoners, academici en middenveldorganisaties aan het woord komen over de woonthematiek in Vlaanderen. Doorheen acht afleveringen zoomen ze in op de structurele wooncrisis. Ze zoeken meteen ook uit hoe een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid er dan wel kan uitzien.