Besparingen treffen ook huurdersbonden (en dus ook huurders)

2019-12-19

De Vlaamse overheid snijdt in de subsidies die ze aan de huurdersbonden verstrekt. Daardoor komt de dienstverlening verder onder druk te staan.

Lezersbrief: “Een lange intensieve zoektocht bracht me nergens en ik ben zéér ontmoedigd”

2019-12-18

Een lezersbrief over de moeilijke zoektocht naar een huurwoning.

Aangepaste openingsuren huurdersbonden in de eindejaarsperiode

2019-12-18

Tijdens de eindejaarsperiode hanteren de huurdersbonden aangepaste openingsuren.

Vrouwenwerking Hoop Kiel

2019-12-18

Zij komen op voor alleenstaande (Marokkaanse) vrouwen. Hoop Kiel is lid van Facebook  Hoop Kiel is actief lid van VIVAS meer info:

Buurtgroep De Jantjes

2019-12-18

Sociale huurders van de Jan De Voslei, het Jan Lighthartplein en omgeving vormen samen buurtgroep De Jantjes. Buurtgroep De Jantjes is lid van Facebook De jantjes is actief lid bij VIVAS Meer info:

Huurdersbetrokkenheid bij CNUZ

2019-12-18

De aanbevelingen uit het visitatierapport vormden voor Huisvesting Tienen de aanleiding om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met Samenlevingsopbouw Vlaams-Brabant. Tegen 2019 willen beide partijen een buurtgerichte werking uitbouwen en de huurdersbetrokkenheid verhogen. Het bevorderen van bewonersparticipatie, het verbeteren van de klantentevredenheid en het versterken van het sociaal beleid vormen de focus van het traject. […]

Geanimeerd VIVAS-congres voor sociale huurders – Verslag 2019

2019-12-09

We waren opnieuw met 264 op het VIVAS congres voor sociale huurders. Lees hier het verslag van een geanimeerde en interessante dag met als hoofdthema “verhuizen zonder zorgen”, maar waarbij de nieuwe sociale huurprijsberekening nooit ver weg was.

Nieuwe sociale huurprijzen te laat bekend

2019-12-02

Sociale huurders kennen hun nieuwe huurprijs nog steeds niet. Ze vragen uitstel en overgangsmaatregelen.

Vlaams regeerakkoord sluit ogen voor echte problemen op huurmarkt

2019-10-02

Private huurders worden aan hun lot overgelaten en (kandidaat-)sociale huurders worden met nog meer argwaan behandeld. Dat is de harde conclusie na het doorlezen van het Vlaams regeerakkoord. Ondanks de sterk gedocumenteerde wooncrisis is die boodschap duidelijk niet aangekomen bij onze vernieuwde Vlaamse meerderheid.

Sociale huurders mogen zich in 2020 aan nieuwe huurprijs verwachten

2019-10-01

De berekening van de sociale huurprijzen wordt begin 2020 op verschillende manieren gewijzigd. Dat kan voor sommige huurders een zeer grote impact hebben en de sociale huurprijs sterk doen oplopen.