Huurdersbond Antwerpen (Turnhout) zoekt juridisch adviesverlener

2019-04-26

Huurdersbond Antwerpen, regio Turnhout is op zoek naar een deeltijds juridisch adviesverlener.

Vorming Vlaams Woninghuurdecreet te Hasselt

2019-04-18

Met het Vlaams Woninghuurdecreet, dat op 1 januari 2019 in werking trad, zijn er heel wat regels van de woninghuur gewijzigd. Het Vlaams Huurdersplatform en het Huurderssyndicaat organiseren daarom verschillende vormingen.

Eigendomsbezit in de sociale huur

2019-04-18

Als sociale huurder mag je geen eigendom bezitten. Sociale verhuurders controleren daarom of hun huurders die voorwaarde naleven. Het is echter niet evident om dit na te gaan voor eigendom in het buitenland. Een zeer beperkt kransje sociale huisvestingsmaatschappijen maakte nu afspraken met private firma’s om dit na te gaan. Het lijkt er echter op dat de wetgeving dit niet toelaat.

Huurderssyndicaat Limburg zoekt jurist

2019-04-14

Huurderssyndicaat Limburg zoekt jurist.

Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

2019-04-14

We schotelden vijf vragen voor aan de politieke partijen over ons woonbeleid.

Is uw partij bereid om de middelen van de woonbonus te heroriënteren naar de sociale en private huurmarkt?

2019-04-14

We schotelden vijf vragen voor aan de politieke partijen over ons woonbeleid.

Wil uw partij een ambitieuzere groei van het aandeel sociale woningen?

2019-04-14

We schotelden vijf vragen voor aan de politieke partijen over ons woonbeleid.

Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

2019-04-14

We schotelden vijf vragen voor aan de politieke partijen over ons woonbeleid.

Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

2019-04-14

We schotelden vijf vragen voor aan de politieke partijen over ons woonbeleid.

De visie van Vlaams Belang op ons woonbeleid

2019-04-14

Wij stelden de verschillende politieke partijen 5 vragen over de toekomst van ons woonbeleid. Lees hier het antwoord van Vlaams Belang.