Huurstrip schept duidelijkheid in soms complexe huurregels

2019-06-11

Huurderssyndicaat Limburg maakte een strip over het reilen en zeilen op de huurmarkt. Striptekenaar Ivan Petrus Adriaenssens legt op een eenvoudige manier een aantal belangrijke huurregels uit.

Huurprijzen blijven ook in 2018 verder stijgen

2019-05-19

De gemiddelde maandelijkse huurprijs is op één jaar tijd gestegen met ongeveer 14 euro. Dat blijkt uit het nieuwe jaarrapport van de Vlaamse huurdersbonden. Op basis van 17.866 dossiers blijkt de gemiddelde huurprijs van de huurdersbondcliënten 614,11 euro te bedragen in 2018. De huurprijzen blijven nog steeds iets sneller stijgen dan de gezondheidsindex.

Wat zeggen onze politieke partijen over de uitdagingen van ons woonbeleid?

2019-05-08

De verkiezingen komen met rasse schreden dichterbij. Op 26 mei 2019 mogen we opnieuw naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. We vroegen de politieke partijen naar hun plannen met ons woonbeleid.

Woonbarometer Brussel: “We moeten zorgen dat de huurprijzen onder controle komen”

2019-05-07

Niet enkel in Vlaanderen zijn er verkiezingen op 26 mei 2019. Ook de Brusselaars moeten naar de stembus. Op het einde van de legislatuur maakt de Brusselse Bond voor het Recht Op Wonen (BBROW) de balans op in hun woonbarometer. Hoe evalueren zij het woonbeleid van de afgelopen jaren? En wat moet de toekomst brengen? Wij vroegen het aan Werner Van Mieghem, coördinator van de BBROW.

De Woonzaak: naar een effectief recht op wonen

2019-05-06

Een breed samenwerkingsverband vraagt van onze toekomstige beleidsmakers een rechtvaardig woonbeleid. Onder de noemer ‘Woonzaak’ zullen ze de ambitie van de volgende regering evalueren en overwegen of een procedure bij het Europees Sociaal Comité aangewezen is.

Huurdersbond Antwerpen (Turnhout) zoekt juridisch adviesverlener

2019-04-26

Huurdersbond Antwerpen, regio Turnhout is op zoek naar een deeltijds juridisch adviesverlener.

Vorming Vlaams Woninghuurdecreet te Hasselt

2019-04-18

Met het Vlaams Woninghuurdecreet, dat op 1 januari 2019 in werking trad, zijn er heel wat regels van de woninghuur gewijzigd. Het Vlaams Huurdersplatform en het Huurderssyndicaat organiseren daarom verschillende vormingen.

Eigendomsbezit in de sociale huur

2019-04-18

Als sociale huurder mag je geen eigendom bezitten. Sociale verhuurders controleren daarom of hun huurders die voorwaarde naleven. Het is echter niet evident om dit na te gaan voor eigendom in het buitenland. Een zeer beperkt kransje sociale huisvestingsmaatschappijen maakte nu afspraken met private firma’s om dit na te gaan. Het lijkt er echter op dat de wetgeving dit niet toelaat.

Huurderssyndicaat Limburg zoekt jurist

2019-04-14

Huurderssyndicaat Limburg zoekt jurist.

Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

2019-04-14

We schotelden vijf vragen voor aan de politieke partijen over ons woonbeleid.