Woninghuurdecreet naar parlement

Gepost op 2018-05-23

De Vlaamse Regering gaf op 18 mei 2018 haar definitieve goedkeuring aan het ontwerp van Vlaams Woninghuurdecreet. Dit decreet regelt de verhoudingen tussen huurders en verhuurders. Het brengt bepalingen uit de huidige woninghuurwet, het burgerlijk recht en het procesrecht samen.

Het Woninghuurdecreet ligt in lijn van de bestaande huurwetgeving, maar er zijn toch een aantal belangrijke wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan de verhoging van de huurwaarborg, wijzigingen in de opzegmogelijkheden voor verhuurders, wijzigende opzegmogelijkheden voor huurders bij kortlopende huurcontracten, … .

Dit Woninghuurdecreet zal nu worden besproken in het Vlaams parlement. We zullen nog uitgebreid terugkomen op de wijzigingen en u hierover ten volle informeren. We kunnen alvast meegeven dat, in tegenstelling tot wat de regering eerder had voorzien, deze nieuwe regelgeving pas zal ingaan vanaf 1 januari 2019 en enkel voor huurcontracten die vanaf dan worden afgesloten.