Woonzaak is overtuigd van slaagkansen van haar klacht bij Europees Comité voor Sociale Rechten

Gepost op 2021-10-05

Uit onderzoek van drie toonaangevende Belgische universiteiten blijkt dat het Europees Comité voor Sociale Rechten in diverse landen bijzonder kritisch is voor het woonbeleid. 38 organisaties, verenigd in de Woonzaak, zijn vastbesloten om een procedure op te starten tegen het Vlaams woonbeleid, die kan leiden tot een veroordeling.

De onderzoekers gingen na hoe het Europees Comité voor Sociale Rechten oordeelt over de engagementen die landen zijn aangegaan in het (Herzien) Europees Sociaal Handvest. Daarvoor baseerden ze zich op landenrapporten en op eerdere klachten. Uit hun grondige analyse blijkt dat veel landen er niet of onvoldoende in slagen om het Europees Sociaal Handvest na te leven. Woonzaak wil zo’n procedure starten voor Vlaanderen. Het onderzoek maakt duidelijk dat een specifieke procedure voor Vlaanderen gevoerd kan worden. Dit is belangrijk omdat de afgelopen jaren steeds meer woonbeleid naar de gewesten is verschoven, waardoor Brussel, Wallonië en Vlaanderen een ander woonbeleid voeren.

Met de resultaten van dit onderzoek in de hand zal de Woonzaak nu de klacht snel indienen, aldus woordvoerder Hugo Beersmans: “Het is duidelijk dat een klacht nodig is om het decennialang scheefgetrokken woonbeleid in een andere richting te sturen. Zonder een doortastende aanpak vanuit de Vlaamse overheid zullen we met onze kleine sociale huurmarkt en slechte en onbetaalbare private huurmarkt nooit de wooncrisis kunnen oplossen. Deze klacht kan een beslissende stap zijn richting een fundamenteel rechtvaardig woonbeleid. De Vlaamse wooncrisis laat ons niet toe om nog te wachten. Daarom zullen we onze klacht nog voor het einde van het jaar indienen.”

Meer informatie en het volledig rapport vindt u via De Woonzaak.