De visie van SP.A op ons woonbeleid

Gepost op 2019-04-14

Wij stelden de verschillende politieke partijen 5 vragen over de toekomst van ons woonbeleid. Lees hieronder het antwoord van SP.A. Klik hier als je ook de antwoorden van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, PVDA en Vlaams Belang wil kennen.

 

De toegang tot de private huurmarkt is erg moeilijk. Er zijn te weinig kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Tegelijk is er heel wat discriminatie en negatieve selectie. Daarenboven werd de huurwaarborg verhoogd. Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

We willen dat huurders met of zonder migratieachtergrond een gelijke kans krijgen om een woning te huren, daarom vragen we de invoering van praktijktesten over heel Vlaanderen. We willen dat huurders met weinig spaargeld ook kunnen huren, daarom moet de huurwaarborg terug worden gebracht van 3 naar 2 maanden huur en moet de huurwaarborglening zonder al te veel administratie en binnen de week worden verleend, dat is momenteel niet het geval. We willen ook meer inzetten op woonbegeleiding en zullen de werking van het vernieuwde Fonds ter preventie van uithuiszettingen dan ook grondig opvolgen.

 

Op de private huurmarkt betalen veel huurders zich blauw aan woningen en appartementen van slechte kwaliteit. 30% van alle huurders houdt na het betalen van zijn huur te weinig over om menswaardig te leven. Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

Om de private huurmarkt betaalbaar te houden, moet de sociale huurmarkt in de eerste plaats worden uitgebreid. Als we het aanbod aan sociale woningen vergroten, verlagen we de druk op de private huurmarkt.  Ten tweede pleiten we voor een verzekering gewaarborgd huren die huurders in staat moet stellen hun huur te blijven betalen als ze ongewild hun inkomen verliezen. En ten derde gaan we voor een systeem van geconventioneerde huur. Dit houdt in dat we op lokaal niveau prijsafspraken maken met verhuurders in ruil voor een aanmoediging, bijvoorbeeld een renovatiepremie. De kwaliteit van private huurwoningen willen we verbeteren door de gefaseerde invoering van een conformiteitsattest voor alle private huurwoningen.

 

Momenteel hebben we in Vlaanderen 155.000 sociale woningen. Dat is 6,5% van het totaal aantal Vlaamse woningen. Er staan ondertussen 135.000 mensen op de wachtlijst. Wil uw partij een ambitieuzere groei van het aandeel sociale woningen?

Jazeker, op dat vlak hebben we een heldere doelstelling: 100.000 extra sociale woningen op vijftien jaar tijd. Zo brengen we het aantal sociale woningen naar 10% van de totale Vlaamse woonmarkt. Dit is de enige manier om de jaarlijkse prijsstijgingen op de private huurmarkt een halt toe te roepen en voor iedere huurder een betaalbare en kwaliteitsvolle woning te voorzien. Op basis van woningbehoefte is er momenteel een nood aan 110.000 sociale woningen. We moeten een nieuw Bindend Sociaal Objectief opstellen en deze inspanning verdelen over de verschillende steden en gemeenten, waarbij we ook kijken naar de behoeften qua ruimte voor de verschillende huurders op de wachtlijst. Wij pleiten ervoor om deze bouw volgens de huidige procedures van sociale woningbouw door te voeren en niet via SVK-pro constructies waarbij de overheid geen eigenaar is van de woningen. Wij willen een structurele oplossing, geen cadeaus aan projectontwikkelaars.

 

Er is algemene consensus onder academici dat de woonbonus niet werkt. Het systeem drijft de prijzen op en verdeelt van arm naar rijker. Is uw partij bereid om de middelen van de woonbonus te heroriënteren naar waar het echt nodig is, namelijk de sociale en private huurmarkt?

Wij zijn akkoord met de stelling dat de woonbonus moet verdwijnen, daarom stellen wij voor om de woonbonus te schrappen voor alle nieuwe contracten. Dit fiscaal voordeel vervangen we door een kostenverlaging bij aankoop van de woning door de registratierechten te schrappen voor de enige en eigen woning. Die registratierechten vormen 10% van de aankoopprijs en hiervoor kan je geen lening krijgen bij de bank. Pas na minstens 20 jaar recupereer je die kost met de woonbonus. Wij willen dat ook mensen met weinig spaargeld een woning kunnen aankopen, met de gelijktijdige schrapping van de woonbonus houden we deze maatregel budgetneutraal. Onze investeringen in de sociale en private huurmarkt zullen dus slechts in zeer beperkte mate via de schrapping van de woonbonus kunnen worden gefinancierd.

 

Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

Een halt toeroepen aan de stijgende prijzen op de private huurmarkt. Ongeveer 30% van de Vlamingen bevindt zich op de huurmarkt en deze is vandaag totaal ontspoord. De sociale huurmarkt is veel te klein, getuige daarvan de hoge wachtlijsten. De private huurmarkt is mede daardoor veel te duur, de vraag overtreft het aanbod, getuige daarvan de jaarlijkse prijsstijgingen en het feit dat meer dan de helft van de huurders meer dan één derde van hun inkomen aan huur uitgeeft. Die huurmarkt weer op de rails krijgen, is de grootste woonuitdaging voor de volgende regering.

 

Lees hier ook de antwoorden van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, PVDA en Vlaams Belang.