De visie van Vlaams Belang op ons woonbeleid

Gepost op 2019-04-14

Wij stelden de verschillende politieke partijen 5 vragen over de toekomst van ons woonbeleid. Lees hieronder het antwoord van Vlaams Belang. Klik hier als je ook de antwoorden van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, SP.A en PVDA wil kennen.

 

De toegang tot de private huurmarkt is erg moeilijk. Er zijn te weinig kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen. Tegelijk is er heel wat discriminatie en negatieve selectie. Daarenboven werd de huurwaarborg verhoogd. Hoe wil uw partij de toegang tot de private huurmarkt bevorderen?

Het aanbod van betaalbare en kwalitatieve private huurwoningen moet worden uitgebreid. Het net van sociale verhuurkantoren moet nog beter worden ondersteund  via promotie, premies en fiscale voordelen. Deze svk’s verhuren woningen van private eigenaars tegen een betaalbare prijs door aan mensen met een bescheiden inkomen. Dat moet worden aangemoedigd. Anderzijds moeten ook private verhuurders opnieuw worden aangemoedigd (in plaats van nu vaak ontmoedigd) om kwalitatieve woningen te verhuren. Daarom: geen heksenjacht via praktijktesten, maar wel een goede toegang tot energiepremies en een bescherming tegen wanbetaling. Het huurgarantiefonds dat verhuurders beschermt tegen verlies van huurinkomsten moet beter worden gepromoot.

 

Op de private huurmarkt betalen veel huurders zich blauw aan woningen en appartementen van slechte kwaliteit. 30% van alle huurders houdt na het betalen van zijn huur te weinig over om menswaardig te leven. Hoe wil uw partij de private huurmarkt kwaliteitsvoller en betaalbaarder maken?

Het Vlaams Belang wil meer wooninspecties en een kordate aanpak van huisjesmelkerij. Er moet ruchtbaarheid gegeven worden aan de minimale kwaliteitsnormen voor woningen. Huurders moeten worden aangemoedigd schendingen te melden. Anderzijds wil het Vlaams Belang het energiezuiniger maken van oudere woningen en vernieuwbouw via gerichte premies stimuleren.

 

Momenteel hebben we in Vlaanderen 155.000 sociale woningen. Dat is 6,5% van het totaal aantal Vlaamse woningen. Er staan ondertussen 135.000 mensen op de wachtlijst. Wil uw partij een ambitieuzere groei van het aandeel sociale woningen?

Natuurlijk moet er fors bijkomend geïnvesteerd worden in extra sociale woningen. Het Vlaams Belang wil echter in de eerste plaats ook dat onze sociale woningen opnieuw toekomen aan de mensen voor wie ze bedoeld zijn: voor onze eigen behoeftigen. Bij toewijzingen moet voorrang gegeven worden aan mensen die over onze nationaliteit beschikken en Nederlands spreken. Enkel vreemdelingen die minstens acht voorbije jaren legaal in ons land hebben verbleven en minstens drie jaar gewerkt hebben, mogen toegang krijgen tot de sociale huisvesting. Er mogen niet langer sociale woningen verhuurd worden aan onderdanen van landen die geen controle op de eigendomsvoorwaarde toelaten. Het kan niet dat sociale woningen worden verhuurd aan allochtonen en vreemdelingen die een woning hebben in hun land van herkomst.

 

Er is algemene consensus onder academici dat de woonbonus niet werkt. Het systeem drijft de prijzen op en verdeelt van arm naar rijker. Is uw partij bereid om de middelen van de woonbonus te heroriënteren naar waar het echt nodig is, namelijk de sociale en private huurmarkt?

Voor het Vlaams Belang is het fundamenteel onrechtvaardig dat de meeste overheidssubsidies inzake wonen via de woonbonus terechtkomen bij woningeigenaars: 84% van alle woonsubsidies vloeit naar eigendomsondersteuning, 14% naar de sociale huisvesting en amper 2% naar de private huurmarkt. Aan dit onevenwicht moet een einde komen. Het Vlaams Belang wil daarom dat woninghuuruitgaven fiscaal aftrekbaar worden gemaakt, net als afbetalingen voor hypothecaire leningen.

 

Wat is volgens uw partij de grootste woonuitdaging voor de volgende regering?

Alle Vlamingen opnieuw recht geven op een betaalbare en kwalitatieve woonst. Dat kan enkel door de immigratiewetgeving te verstrengen en bij de toewijzing van sociale woningen voorrang te geven aan onze eigen mensen. Anders blijven onze sociale voorzieningen als een magneet werken op gelukzoekers uit de hele wereld en is het dweilen met de kraan open.

 

Lees hier ook de antwoorden van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, SP.A en PVDA.